myslíme aj na seniorov

Bratislava, 20. mája 2020: práve dokončujem pozmeňujúci návrh k novele zákona o cestovných kanceláriách. Mnohí ste mi písali, že aj ich sa nepriaznivo dotkla koronakríza. Odsun dovoleniek, náhradné zájazdy Vám nevyhovujú, alebo skôr spôsobujú problémy. Pozmeňujúci návrh už podávať nemusím. Dnes vláda rozhodla vyjsť v ústrety seniorom tým, že ich zaradila do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka. Dobrá správa pre Vás. Ak máte nad 65 rokov, alebo ste osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, môžete požiadať o vrátenie celej sumy za uhradený zájazd či dovolenku. Bojujem za Vás podporou pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa dostal do spoločnej správy výborov cez gestorský výbor pre hospodárstvo (riešil som to s jeho predsedom, ktorým je poslanec za OĽANO Peter Kremsky). Podarilo sa! Parlament nakoniec odsúhlasil výnimku aj pre seniorov nad 65 rokov (vrátia sa im peniaze zaplatené za zájazdy). Škoda, že sa ako samostatná kategória nakoniec neuviedli aj osoby ZŤP. 

nový predseda potvrdil záujem venovať sa očiste súdnictva

Bratislava 20. mája 2020: Predseda najvyššieho súdu má záujem venovať sa očiste súdnictva: Dnes som mal opäť možnosť navštíviť pani prezidentku pri príležitosti vymenovania Jána Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Som rád, že nový predseda potvrdil záujem venovať sa očiste súdnictva. Momentálne však na najvyššom súde chýba 20 sudcov. Nemá dostatok kapacít, aby sa okamžite venoval očakávaniam verejnosti – spravodlivé rozhodnutia a zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov. Verím však, že v krátkej dobe naštartuje ozdravné procesy. S Jánom Šikutom sme si naplánovali spoločné rokovania s cieľom riešiť stave súdnictva a spoluprácu medzi Ústavnoprávnym výborom NR SR a Najvyšším súdom SR. justícia 

ústavnoprávny výbor nebude tolerovať predkladanie tzv. prílepkov k zákonom

Bratislava, 14. mája 2020: Ústavnoprávny výbor vláde jasne naznačil, že nebude tolerovať porušenia pravidiel legislatívneho procesu: Predkladanie „prílepkov“ k zákonom nie je v súlade s volebným programom hnutia OĽANO ani s programovým vyhlásením tejto vlády. Je jednoznačne zakázané rokovacím poriadkom parlamentu a v rozpore s judikatúrou Ústavného súdu SR. Novela zákona o štátnej službe je potrebná, ale ani najlepší úmysel nemôže ospravedlniť protizákonné konanie a porušenie pravidiel legislatívneho procesu.

Na výbore sme zdvihli varovný prst a naznačili vláde, poslancom aj výborom parlamentu, že ústavnoprávny výbor nebude tolerovať predkladanie tzv. prílepkov k zákonom ani iné vážne porušenie pravidiel legislatívneho procesu, pretože takéto postupy znižujú dôveryhodnosť parlamentu v očiach verejnosti a odborný charakter jeho ústavnoprávneho výboru.

V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 sa uvádza, že jedným z cieľov je zabezpečenie kvalitnej tvorby práva na parlamentnej úrovni. Ústavnoprávny výbor parlamentu si na tieto účely plánuje zriadiť svoj poradný orgán – komisiu, ktorá bude zložená z odborníkov na ústavné, občianske, trestné, správne, finančné a iné odvetvia práva, a to čo najskôr po skončení koronakrízy.

chrana života a zdravia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID

Bratislava, 13. mája 2020: Rešpektujem rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý pri posudzovaní dôvodov na pozastavenie účinnosti novely zákonov o súdoch, Súdnej rade a elektronických komunikáciách dal v prevažne miere za pravdu vláde a národnej rade a odmietol návrh poslancov Smer-SD, aby pozastavil účinnosť všetkých troch noviel zákonov. Oceňujem, že ústavný súd uviedol, že ochrana života a zdravia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID je tak závažná okolnosť, že je namieste zasiahnuť aj do práva na súkromie a na ochranu osobných údajov. Som rád, že Ústavný súd konštatoval, že novelu zákona o elektronických komunikáciách možno opraviť a že vo svojom rozhodnutí, ktoré ešte nie je zverejnené, uvedie, akým spôsobom by to vláda SR mala spraviť. 

majetkové priznania verejných funkcionárov

Bratislava, 13. mája 2020: V prípade majetkového priznania verejného funkcionára by sa mali zverejňovať všetky podrobnosti a osobitne aj prírastok majetku v porovnaní s predošlým rokom. Tiež kontrola majetkových priznaní musí byť účinnejšia a mala by sa zveriť buď vládnemu úradu alebo v spolupráci medzi doterajšími orgánmi kontroly a takýmto vládnym úradom. Máme v parlamente ústavnú väčšinu a tak jedinečnú príležitosť vylepšiť ústavný zákon, ktorý je vo viacerých ustanoveniach neurčitý a nepraktický, ale aj málo efektívny a skôr formálny. Programové vyhlásenie vlády nám dáva zelenú, ideme na to!

odstúpenie Mamojku z funkcie ústavného sudcu vítam

Bratislava, 13. mája 2020: Čas ani skutky nemožno zobrať späť. V niektorých prípadoch, žiaľ. Mojmír Mamojka sa ako aktívny politik nikdy nemal stať ústavnym sudcom. Mnohí si pamätáte, že to som kritizoval už v čase jeho zvolenia. Bývalá koaličná väčšina však na upozornenia Oľano a ďalších vtedajších opozičných parlamentných strán nedbala. Smer-SD, Most-Hid a SNS v snahe politicky ovládnuť Ústavný súd SR zabezpečili vymenovanie „svojich“ ústavných sudcov. Žiaľ aj ľudí ako Mojmír Mamojka, ktorí svojimi kontaktmi s členmi organizovaného zločinu ako Kočner, vážnym spôsobom naštrbili dôveryhodnosť súdov vôbec. Mojmír Mamojka unikol konaniu, ktorým by bol funkcie ústavného sudcu pozbavený, pretože odstúpil. Som presvedčený, že pravidlá vymenovania kandidátov na ústavných sudcov musia byť nastavené tak, aby jednoduchá koaličná väčšina nemohla dosadiť na Ústavný súd SR morálne pochybných sudcov.

najvyšší súd má konečne svojho predsedu

Bratislava, 12. mája 2020: Po 7 mesiacoch a troch neúspešných pokusoch volieb na pôde Súdnej rady sa Najvyšší súd konečne dočkal predsedu. Som rád, že sa ním stal Ján Šikuta. Na jeho odborných kvalitách sme sa s kolegami zhodli už v minulom volebnom období.. Je to dobrá správa aj preto, že nový predseda tejto vrcholnej sudcovskej ustanovizne má záujem na obnovení dôveryhodnosti justície, ako aj na očiste súdnictva.