názory, postoje a činy

voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu

Čaká nás ďalšia voľba, ktorá pomôže k lepšiemu fungovaniu štátnych, verejných a samosprávnych inštitúcií, k ich transparentnosti, efektívnemu fungovaniu a hospodárnosti. Verím, že voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu bude symbolom kontinuity kritického prístupu v kontrolnej činnosti,  nezávislosti, ale aj impulzom pre nové pozitívne zmeny.

vypočúvanie uchádzačov o funkciu ústavného sudcu

Verejnému vypočutiu kandidátov na post ústavnych sudcov pripisujem zásadný význam. Poslancom vytvára priestor, aby rozhodli na základe skutočných informácií a argumentácií kandidátov a vybrali najlepšieho kandidáta. Verejnosti dáva možnosť spoznať názory uchádzačov prostredníctvom živého prenosu.

Hrubala je známy tým, že dokáže nestranne rozhodovať aj v politických kauzách

Dobrý predseda súdu je polovicou úspechu pri očiste súdnictva na danom súde. A tiež pri zvyšovaní dôveryhodnosti justície. Ministerka spravodlivosti spravila dobre, keď Jána Hrubalu vymenovala za predsedu Špecializovaného trestného súdu. Hrubala je známy tým, že dokáže nestranne rozhodovať aj v politických kauzách, a to je jedna z vecí, ktorú v slovenskej partokracii potrebujeme s cieľom dopracovať sa k právnemu štátu.

obnovenie dôvery v prokuratúru, budovanie právneho štátu

Dôveryhodnosť prokuratúry ako súčasti justície v očiach verejnosti je jedna z najnižších spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Ľudia od nás očakávajú očistu justície a systémové zmeny, ktoré nastolia v tomto štáte zákonnosť, vyšetrenie zločinov korupcie a organizovaného zločinu. Zmeny, ktoré zabezpečia, že sa domôžu spravodlivosti a obnovia dôveryhodnosť prokuratúry. Zmeny chceme dosiahnuť voľbou nového generálneho a špeciálneho prokurátora, transparentnými pravidlami voľby v riadnom výberovom konaní, tzv. grilovaním kandidátov na výbore parlamentu, ale aj otvorením voľby pre neprokurátorov.

Vďaka odbornej verejnej diskusii sme dali možnosť vyjadriť sa k návrhu zákona o voľbe generálneho prokurátora všetkým, ktorí o to mali záujem. Veľké úsilie som venoval zapracovaniu pripomienok od prokurátorov, odbornej verejnosti, vedecko-pedagogických inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Ako predseda Ústavnoprávneho výboru parlamentu však musím dbať aj na to, aby všetky návrhy právnych noriem rešpektovali požiadavky zákonov a rokovacieho poriadku parlamentu. Nebolo pre mňa ľahké nepodpísať sa pod vypracovaný pozmeňujúci návrh. Nové pravidlá voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora boli však tzv. prílepkom, t. j. obsahovo nesúvisiacej právnej úpravy. Obsahovo sú korektné. Vnímam aj riziko znefunkčnenia Úradu špeciálnej prokuratúry, ak bude odobratá bezpečnostná previerka špeciálnemu prokurátorovi. Musí nám však záležať nielen na obsahu, ale aj na forme právnej normy a spôsobe jej predloženia a schválenia. Toho sme predsa garantom.

Návrh zákona, ktorého som spolupredkladateľ, ako celok aj s vylepšeniami pri schvaľovaní v pléne parlamentu som podporil, pretože je v súlade s programovým vyhlásením vlády a veľmi mi záleží, aby systémové zmeny na očistu prokuratúry boli prijaté čo najskôr.

predseda Ústavného súdu

Slovensko potrebuje reformu justície. Dnes som bol na rokovaní u predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Pre mňa to bolo prvé pracovné stretnutie s  JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. prediskutovať zásadné otázky reformy justície, vrátane jej očisty. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia práve vo veciach týkajúcich sa dosiahnutia spravodlivosti. Vyžaduje si to však jasné nastavenie systému, ale aj spoluprácu a komunikáciu na odbornej úrovni. #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #konzistencianazov #spravodlivost #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada

reforma justície

Z historického hľadiska je reforma justície prelomový okamih. Slovensko má šancu stať sa právnym štátom. Naši občania dostávajú signál, že sa konečne domôžu spravodlivosti. Reforma vychádza z Programového vyhlásenia našej vlády. Podieľal som sa na príprave a preto ju podporujem.

Reforma justície zmení najvyšší sudcovský orgán, Súdnu radu otvorí  aj nesudcom. Súdnej rade dostane právomoc robiť previerky sudcov, majetkové, a tiež previerky spoľahlivosti. Reforma zamedzí tomu, aby Ústavný súd mohla ovládnuť jedna politická strana alebo koalícia. Zriaďujeme Najvyšší správny súd, ktorý bude tak trochu strašiakom: ktorí bude rýchlejšie a účinnejšie trestať nehodných sudcov, prokurátorov, advokátov, exekútorov a notárov. Zavádzame tiež vekový cenzus pre sudcov.

Reforma justície, nové pravidlá voľby generálneho prokurátora – to sú všetko systémové zmeny. Navyše ľuďom na Slovensku v rámci boja proti korupcii a organizovanému zločinu sme ich sľúbili.

Reforma justície obsahuje aj niektoré kontroverzné veci, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie posúdenie a odbornú verejnú diskusiu. K takým patrí zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie individuálnej kontroly ústavnosti, či miera posilňovania právomoci prezidenta alebo verejného ochrancu práv, a to aj na úkor parlamentu. Bolo by lepšie ich odložiť na neskôr a predložiť ich do parlamentu po vzájomnej zhode v rámci celej vládnej koalície.

regulácia lobingu obmedzí korupčné správanie a pomôže lepšej tvorbe práva

Bratislava, 9.7.2020: Tvorba práva nemôže byť výsledkom vplyvu oligarchov alebo rôznych záujmových skupín, ktoré sa neštítia ani korupčného správania. Tvorba práva musí byť výsledkom riadneho legislatívneho procesu, ktorý sa vyznačuje odbornosťou, kvalitou, zákonnosťou, primeraným časom na posúdenie legislatívnych návrhov a jasnými pravidlami. Pravidlami, ktoré jednoznačne stanovia spôsob a formu vykonávania lobingu, registráciu lobistov, podobne ako je tomu v Európskom parlamente. 

Nevyhnutnou podmienkou nových pravidiel lobingu, ktoré má ambíciu hnutie OĽANO presadiť, je ich previazanie na ochranu verejného záujmu. Účinný systém môžeme zaviesť jedine vtedy, keď sa vážne porušenie pravidiel o lobingu zo strany verejného funkcionára bude zároveň považovať aj za porušenie pravidiel o ochrane verejného záujmu. Každé porušenie práva musí byť sankcionované. Do úvahy prichádza aj potenciálna strata mandátu. Som presvedčený, že iba jasné a jednoznačné pravidlá a tvrdé sankcie donútia verejných funkcionárov ako aj poslancov parlamentu, aby pravidlá rešpektovali a dodržiavali. Ide predsa o súčasť procesu kvalitnej tvorby práva.

ochrana verejného záujmu nepozná kompromisy - zákon platí pre každého

Bratislava, 8. júla 2020: Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorého som overovateľom sa na dnešnom zasadnutí zaoberal desiatkami prípadov verejných funkcionárov, ktorí majetkové priznanie nepodali alebo ho podali oneskorene. Riešil tiež závažné prípady možného porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, podozrivých majetkových prírastkov u bývalej predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej, možným prijatím daru alebo neoprávnenej výhody predsedom strany SMER-SD Robertom Ficom, pravdepodobným konfliktom záujmov u poslanca parlamentu za SME rodina Ľudovítom Gogom, možným poskytovaním neoprávnených výhod pre blízke osoby zo strany poslanca parlamentu za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, či možným nezákonným poberaním odmien za výkon funkcie člena dozornej rady v prípade podpredsedu parlamentu Gábora Grendela.

Skoncovali sme so zametaním káuz v porušovaní ochrany verejného záujmu pod koberec. Striktne sa riadime heslom padni komu padni. Nie je podstatné, či zákon porušil verejný funkcionár z vládnej koalície alebo opozície, ale či zákon o ochrane verejného záujmu porušený bol. Nie sme ako bývalá vláda. Na dnešnom rokovaní výbor tiež začal konanie voči vyššie uvedeným verejným funkcionárom. Lehota v zmysle zákona je 180 dní na ich ukončenie. Rokovanie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií pokračuje zajtra konaním voči ďalším funkcionárom, okrem iného aj voči bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi a bývalému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR za stranu SMER-SD Jánovi Richterovi #spravodlivost #konzistencianazorov #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada #aktivnyposlanec #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat

koncepcia starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

Dnes som mal rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR a európskych záležitostí. Témou rokovania bolo plnenie Programového vyhlásenia vlády v časti týkajúcej sa slovenského zahraničia. Dohodli sme sa na spolupráci pri tvorbe Koncepcie starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na najbližších 5 rokov vrátane prehodnotenia postavenia a právomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. OĽANO sa pri nastavení koncepcie a inštitucionálneho nastavenia bude dôsledne pridržiavať volebného programu, ktorý bol aj mimovládnymi organizáciami aktívnymi v tejto oblasti vyhlásený za najlepší spomedzi politických strán a hnutí.

deň zahraničných Slovákov

Bratislava, 5. júla 2020: Dnes si pripomíname 20. výročie osadenia základného kameňa budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý nám darovali krajania z Maďarska. Či dnes alebo 20 rokov dozadu, stále sa nič nezmenilo. Nechcem rozoberať kto čo urobil, alebo skôr neurobil preto, aby sa z tohto základného kameňa stal Pamätník. Chcem vám prisľúbiť, že urobím všetko preto, aby sme pri spomienke na tento Pamätný deň o tri roky nestáli tu a len pri základnom kameni, ale pri Pamätníku a na mieste na to určenom. Pomáhajme si navzájom, dôverujme si a nepokazme si to.

Dnešné podujatie sa koná pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky, ktorým je 5. júl – Deň zahraničných Slovákov. Bola to práve Národná rada Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 1993 zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch prihlásila k Slovákom v zahraničí a následne vyhlásila tento deň za pamätný deň Slovenskej republiky. A bude to rovnako Národná rada Slovenskej republiky, ktorá bude dohliadať na to, aby sa vzťahy so slovenským zahraničím rozvíjali a boli vzájomne prospešné, aby nedochádzalo k neželanej asimilácii slovenských komunít v zahraničí a aby nám najmä mladé talenty neodchádzali do zahraničia, ale postupne sa vracali na Slovensko.

špeciálny prokurátor Kováčik - zmena pravidiel voľby a odvolávania

Bratislava, 4. júla 2020: Špeciálny prokurátor si vyslúžil prezývku pán 61:0. Pán Kováčik má skóre 61:0, pretože za posledných 10 rokov nepodal na súd ani jednu obžalobu najzávažnejších prípadov korupcie, alebo organizovaného zločinu. Navyše má podľa všetkého vážny problém s bezpečnostnou previerkou, ktorú človek na jeho poste nevyhnutne musí mať, aby mohol vykonávať svoje poslanie riadne a čestne.

V roku 2017 priniesol do banky v hotovosti viac ako 200 000 eur, ktorých pôvod vysvetlil veľmi nepresvedčivo. Spáchal priestupok, či viac?. Nie je celkom zrejmé, či absolvoval vyšetrenie na detektore lži. Ak príde o previerku, vo funkcii špeciálneho prokurátora skončí aj bez toho, aby sa niekto zamýšľal nad tým, či si svoju prácu vykonával riadne a čestne. 

Odvolanie generálneho prokurátora z dôvodu, že si nevykonával svoju prácu riadne a čestne, je predmetom veľkej diskusie v parlamente. Aktuálne protestujú najmä prokurátori. Rovnaký dôvod chce terajšia vládna koalícia zakotviť aj v prípade nových pravidiel voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora.

Aj keď Národný bezpečnostný úrad vo svojom najnovšom vyhlásení uvádza, že nie všetky podozrenia, ktoré na verejnosť prenikli zo strany niektorých poslancov parlamentu, sú presné alebo pravdivé, skutočnosť, že by mal špeciálny prokurátor Kováčik prísť o bezpečnostnú previerku, nepoprel ani úrad.

Situácia, keď 17. júla 2020 skončí funkčné obdobie generálneho prokurátora, ktorý je v poslednej dobe viac na „PN“ ako v práci a zároveň keď hrozí vážne riziko, že počas leta skončí vo funkcii aj špeciálny prokurátor, je alarmujúca. Nefunkčnosť prokuratúry je vážnym rizikom pre riadne vyšetrenie prípadov korupcie a organizovaného zločinu a potrestanie páchateľov závažných trestných činov. Stojíme pred dilemou, či upraviť pravidlá voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora „narýchlo“ v parlamente ešte počas leta, alebo až na jeseň. Máme podstúpiť riziko nefunkčnosti prokuratúry? Mnoho ľudí hovorí, že nefunkčnú prokuratúru má Slovensko už dlho, počnúc vládou Roberta Fica a pokračujúc vládou Petra Pellegriniho. Musí nás trápiť akým spôsobom a formou sa to stane? Chceme byť trpezlivý a pocitvý, alebo len odhodlaný? 

Osobne súhlasím s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, keď tvrdí, že ľudia si všímajú nielen obsah, ale aj spôsob a formu a že aj na nej záleží, ak chceme zo Slovenska spraviť slušný štát, kde sa bude lepšie žiť.“ A to predsa chceme všetci. #spravodlivost #konzistencianazorov #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor  #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada #aktivnyposlanec #drzmesipalce #plnimesluby  #chcempomahat 

disciplinárne konania voči advokátom

Bratislava, 2. júla 2020: Vzhľadom na efektívnosť disciplinárnych konaní voči advokátom zo strany Slovenskej advokátskej komory sa javí vhodnejšie zachovanie doterajšieho modelu rozdelenia kompetencií medzi SAK a súd, resp. Najvyšší správny súd po jeho vytvorení, a to aspoň dočasne. Pozornosť sa vo vzťahu k advokátom zameria na okamžité a účinné pozastavenie výkonu ich funkcie, na predĺženie objektívnej premlcacej lehoty pri disciplinárnych konaniach a na vylepšenie procesov v pôsobnosti Slovenskej advokátskej komory. Budú tak prínosom pre očistu advokácie a tiež pre zvýšenie dôveryhodnosti verejnosti v justíciu.

retroaktívne pôsobenie zákona

Bratislava, 1. júla 2020: V posledných dňoch vzbudila pozornosť verejnosti diskusia, či bude možné prijať legislatívu, na základe ktorej by odobrali vysokoškolským absolventom diplomy, ktoré získali nečestne. Oľano hovorí jasne, že je to úloha pre dvoch príslušných ministrov, a to ministra školstva a spravodlivosti. Strany SaS a Za ľudí žiadajú odobrať Borisovi Kollárovi titul. Musia preto riešiť retroaktívne pôsobenie zákona. To je vždy problematická vec a v niektorých prípadoch aj protiústavná. 

očista súdnictva najmä prostredníctvom bezpečnostných previerok

Bratislava, 1. júla 2020: STRETNUTIE S PREDSEDOM NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR JÁNOM ŠIKUTOM BOLO PODNETNÉ. OČISTA SÚDNICTVA MÁ ZELENÚ. Som rád, že sa nám podarilo zladiť pracovný program tak, aby sme sa mohli stretnúť s Jánom Šikutom a prediskutovať zásadné otázky reformy justície, vrátane jej očisty. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia práve vo veciach týkajúcich sa dosiahnutia spravodlivosti, neraz sa sťažujú aj na výkon najvyššieho súdu. Zhodli sme sa, že bude veľmi prospešné zaviesť v našich stretnutiach periodicitu. Dohodli sme si tiež systém vzájomnej komunikácie.

Témou prvého rokovania bola očista súdnictva najmä prostredníctvom bezpečnostných previerok a menovaním minulosťou nezaťažených sudcov do ich funkcií. Rozoberali sme aj dôležitú úlohu výberových komisií na sudcov a disciplinárnych senátov, v ktorých z pohľadu OĽANO nemôže chýbať laický (nesudcovský) prvok. V tejto súvislosti som predsedu NS SR informoval, že po roku a pol, keď parlament nedokázal nominovať v rámci svojej kvóty žiadnych chýbajúcich členov disciplinárnych senátov, sa to konečne môže podariť. Na najbližšej schôdzi parlamentu budeme schvaľovať 4 sudcov a 3 nesudcov do disciplinárnych senátov, čím napomôžeme ich sfunkčneniu.

Dotkli sme sa aj problematiky zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR, s ktorým súvisí viacero nejasností, stanovením primeranej vekovej hranice povinného odchodu sudcov do dôchodku, odobratie benefitov sudcom. Niektoré príplatky možno považovať za nadštandardné. Vyžaduje si to však jasné nastavenie systému, nie je prostredníctvom skráteného legislatívneho konania balíčka zmien súvisiacich s podporou podnikateľom.

Zhodli sme sa aj na tom, že otázka zrušenia rozhodovacej imunity sudcov si vyžaduje novelu Ústavy SR. Z pohľadu sudcov ide o citlivú otázku, a preto k nej treba pristupovať s rozvahou a bez emócií odborne preskúmať jej výhody, nevýhody a dopady. #spravodlivost #konzistencianazorov #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada #aktivnyposlanec #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #najvyssisud #milanvetrak

súdna rada Slovenskej republiky

Bratislava, 1. júla 2020: Počas koronakrízy sme ho na Ústavnoprávnom výbore NR SR „grilovali“ na diaľku. Bol v tom čase ešte v Luxemburgu. Poznali sme ho ako generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, člena Benátskej komisie, poradcu prezidenta Andreja Kisku, predseda Ústavného súdu SR. Od pondelka je novým predsedom súdnej rady. Úprimne gratulujem, profesor Mazák.

Po bývalej predsedníčke, ktorá bola schopná nominovať za ústavnú sudkyňu Moniku Jankovskú, je to zmena o 180 stupňov k lepšiemu. Som presvedčený, že prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD. je to najlepšou voľbou pre nové výzvy, ktoré pred Súdnou radou stoja. Je garanciou profesionalizácie a zastrešenia majetkových a bezpečnostných previerok sudcov ako jadra očisty súdnictva.

Včera sme na ústavnoprávnom výbore schvaľovali záverečný účet súdnej rady za rok 2019, ale aj zámery v novom roku, majmä rozpočtové. V rámci jej profesionalizácie bude treba vyriešiť predovšetkým priestorové a personálne požiadavky, aj v spolupráci s Úradom vlády SR. Budem rád nápomocný. #sudnarada #spravodlivost #konzistencianazorov #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada #aktivnyposlanec #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat

je vecou slušnosti a zrelosti niesť dôsledky za osobné zlyhania

Bratislava, 30. júna 2020: ZLYHANIE SYSTÉMU VZDELÁVANIA. OSOBNÉ A ETICKÉ ZLYHANIE. MORÁLNY PREŠĽAP. VÝZVA NA VYVODENIE OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PLAGIÁT, HOC BEZ ŽIADOSTI NA ODSTÚPENIE. ZÁKONY MUSIA PLATIŤ PRE KAŽDÉHO. BOJ PROTI KORUPCII A OČISTU JUSTÍCIE TERAZ NEMOŽNO VZDAŤ. NOVÉ ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA A MINISTERKU KOLÍKOVÚ.

Takto stručne možno zhodnotiť včerajšiu viac ako trojhodinovú diskusiu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom na poslaneckom klube OĽANO, na ktorú bol pozvaný. Mnoho ľudí očakáva nastolenie spravodlivosti. A tá musí platiť pre každého. Rovnako ako aj zákon musí platiť pre každého rovnako. Formálne pravidlá boli dodržané, titul bol z právneho hľadiska získaný lege artis, ale to, že diplomová práca Borisa Kollara je plagiát je viac ako pravdepodobné. Je vecou slušnosti a zrelosti niesť dôsledky za osobné zlyhania, a to aj v rovine etiky a morálky, najmä vtedy, ak je narušená dôveryhodnosť parlamentu. V tejto chvíli je na osobnom rozhodnutí predsedu parlamentu, či sa svojej funkcie vzdá.

Zlyhanie možno vidieť v prístupe školy, školiteľa, opotenta a najmä študenta. Zlyhanie systému vzdelávania a posudzovania prác vysokoškolských titulov musíme zastaviť. Žiadame preto od ministra školstva a ministerky spravodlivosti, aby nám čo najskôr predložili návrhy opatrení, vrátane zákonov, na predchádzanie zlyhaní systému v budúcnosti. Veríme, že budú predložené už na septembrovú schôdzu parlamentu. Vláda síce nezodpovedá za individuálne zlyhania jednotlivcov, ale určite musí niesť zodpovednosť za zlyhanie systému.

Netreba tiež zabúdať, že Slovensko čakajú v najbližšom období zásadné reformy v oblasti justície a tie možno dosiahnuť len s pomocou ústavnej väčšiny v parlamente. Verím, že rozhodnutia medzi zlými a horšími možnosťami nebudú na téme dňa našich poslaneckých povinností. Ľudia, naši voliči, sa dožadujú spravodlivosti. Potrebujú zmenu. Zmenu, ktorá spočíva aj v zásadných reformách – vrátane systémových zmien v justícii. Voliči nám dali mandát a my sa im zodpovedáme svojou prácou a svojimi skutkami.

verejná diskusia k voľbe generálneho prokurátora

Bratislava, 24. júna 2020: Verejná diskusia splnila moje očakávania. Ďakujem všetkým zúčastneným, špeciálne zástupcom prokuratúry, akademického sektora a mimovládnych organizácií. Ich pripomienky smerujú k vylepšeniu zákona a všetkými sa budeme spoločne s predkladateľmi zaoberať. Verím, že mnohé z nich budú zapracované do pozmeňovacieho návrhu. Žiaľ, nedôvera ľudí v prokuratúru je veľmi vysoká. Našou úlohou je tlmočiť názory verejnosti. Je to naša povinnosť a zmysel práce každého poslanca. Musím žiaľ povedať, že Slovensko je zatiaľ krajinou, ktorá sa nachádza v prechodnom období budovania právneho štátu. Aj Benátska komisia tranzitným štátom odporúča väčšiu otvorenosť prokuratúry. Držme si palce a majme otvorenú myseľ. #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #konzistencianazorov #spravodlivost #plnimesluby #ocistasudnictva #milanvetrak

skrátené legislatívne konanie len výnimočne

Bratislava, 18. júna 2020: Jedným z cieľov Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 je aj kvalitná tvorba zákonov, ktorej skrátené legislatívne konania neprospievajú. Tie by sa mali využívať len výnimočne a striktne v zmysle zákona, ktorý presne definuje rokovací poriadok Národnej rady SR. Dôvodmi na skrátené legislatívne konanie sú napr. značné hospodárske škody hroziace štátu alebo ohrozenie základných práv a slobôd. Vtedy sú náležité a opodstatnené. Aj keď v niektorých prípadoch legislatívnych návrhov predložených vládou SR počas koronakrízy boli pochybnosti, či sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie, príslušné gestorské výbory parlamentu nakoniec konštatovali, že sú dané dôvody na takéto konanie. Verím, že v najbližšej dobe bude vláda SR využívať skrátené legislatívne konanie len výnimočne.

prezidentka dnes vymenovala 19 nových sudcov

Bratislava, 10. júna 2020: Ak chceme úspešne napredovať v očiste súdnictva, podstatnou súčasťou tohto procesu musí byť výmena a teda aj vymenovanie nových minulosťou nezaťažených sudcov na súdy po celom Slovensku. Pani prezidentka dnes vymenovala 19 nových sudcov a sudkýň na súdy po celom Slovensku. Vo svojom príhovore počas slávnostného aktu ma zaujala peknou myšlienkou, že sudcovia si musia svoju prácu vážiť a keď ju budú robiť riadne a čestne, práca bude pre nich aj ľudsky obohacujúca. Ja rád dodávam, že ak si budú noví sudcovia svoju prácu vážiť, budú ju robiť čestne, budú si ich vážiť aj ľudia. Dôveryhodnosť súdnictva na Slovensku potom aj vďaka ich svedomitej a čestnej práci vzrastie. Priamoúmerne tomu nám budú pribúdať spravodlivé rozhodnutia a Slovensko bude na najlepšej ceste byť skutočne právnym štátom.

Na slávnostnej ceremónii som si všimol, že noví sudcovia sú hrdí na to, že môžu skladať svoj sudcovský sľub práve do rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky a súčasne právničky. Dnešným sľubom dostali príležitosť nielen na rozvoj kariérneho rastu, ale aj zodpovednosť voči našej krajine. Rovnako sa teším tomu, že viac ako polovicu nových sudcov tvorili ženy. Teším sa, že na Slovensku máme čoraz viac žien na postoch úspešných političiek v ústavných funkciách, ale aj sudkýň, ktoré majú príležitosť bezprostredne sa podieľať na očiste súdnictva. #spravodlivost #konzistencianazorov #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada #aktivnyposlanec #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat 

ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie

Bratislava, 9. júna 2020: Ústavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie: pre lepšiu tvorbu práva a pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov. Rada prokurátorov bude mať legitimitu vyjadrovať sa prostredníctvom svojho zástupcu ako člena Komisie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov napr. aj pri návrhoch na odvolanie generálneho prokurátora k tomu, či skutočne prestal svoju funkciu vykonávať čestne, riadne, nezávisle a nestranne. 

Nielen Rada prokurátorov, ale zástupcovia všetkých subjektov, ktoré majú právo nominovať kandidátov na verejných funkcionárov volených a odvolávaných Národnou radou SR patriacich do pôsobnosti Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, budú mať právo vyjadriť svoj názor, ak o to prejavia záujem. Úlohou novozriadenej komisie bude vyjadrovať sa k predloženým podkladom kandidátov na verejné funkcie z pohľadu splnenia formálnych, ale aj materiálnych podmienok ustanovených pre výkon takejto funkcie v Ústave SR a príslušných zákonoch ako aj k návrhom na odvolanie verejných funkcionárov. 

Druhou komisiou, ktorú na dnešnom zasadnutí zriadil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, je Komisia pre tvorbu práva. Bude zložená z odborníkov na ústavné právo vrátane niektorých bývalých predsedov či členov tohto výboru, ako aj odborníkov z iných odvetví práva 

napr. občianskeho, trestného, obchodného, alebo správneho práva. Komisia je konštituovaná ako poradný orgán pri posudzovaní kľúčových legislatívnych zmien, najmä ústavného charakteru, ktoré vyplývajú z ambiciózneho Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj pri zavádzaní nových inštitútov a mechanizmov ako je tzv. trestný čin prikrmovania, zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie ex ante kontroly posudzovania súladu návrhov zákonov s Ústavou SR, či zavedenie ústavodarného referenda alebo legislatívnej iniciatívy verejnosti. Zjednodušene možno túto komisiu prirovnať k Legislatívnej rade vlády SR, avšak na parlamentnej úrovni.

imunita sudcov

Bratislava, 4. júna 2020: Rozhodovacia imunita sudcov je zásadná vec, ktorá by v niektorých prípadoch mohla napomôcť očiste súdnictva a efektívnejšiemu boju proti korupcii. Treba k nej však pristupovať citlivo, aby nepredstavovala neprimeraný zásah do nezávislosti súdov. Preto sa aj v programovom vyhlásení vlády na roky 2020 až 2024 uvádza, že vládna koalícia najskôr preskúma možnosť jej zavedenia a až na základe dôkladných analýz a náležitého zváženia sa rozhodne, či bude rozhodovacia imunita súdov zrušená.

správa o stave republiky

Bratislava, 5. júna 2020: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes predniesla správu o stave republiky v parlamente: Oceňujem správu o stave republiky, ktorú dnes predniesla prezidentka SR v Národnej rade SR, považujem ju za vyváženú, za správu, ktorá nerozdeľuje spoločnosť a vníma úspechy aj nedostatky na oboch stranách politického spektra.

Osobitne by som rád vyzdvihol tieto myšlienky:
1. štátov z pohľadu zvládnutia koronakrízy.
2. Ochrana zdravia a života musí mať prednosť pred dočasným obmedzením niektorých práv a slobôd.
3. Vláda väčšiny nie je tyraniou väčšiny a treba myslieť aj na tých, ktorí nemajú svojich zástupcov v parlamente.
4. Slovenská ekonomika musí zanechať svoj monokultúrny charakter a je potrebné sa zamerať na podporu domáceho podnikateľského prostredia.
5. Koronakríza ešte viac odhalila, že slovenské zdravotníctvo je podfinancované a je potrebná jeho reforma vrátane zabezpečenia dostatočných personálnych kapacít a ich náležitého odmeňovania.
6. Ekonomická pomoc bežným ľuďom musí byť adresnejšia a rýchlejšia.
7. Justícia sa nachádza vo veľmi zlom stave a jej zásadná reforma je nevyhnutná. Rovnako potrestanie všetkých, ktorí páchali neprávosť je kľúčovým aspektom zabezpečenia spravodlivosti. Aktuálne zmeny týkajúce sa voľby generálneho prokurátora sú súčasťou procesu nastolenia právneho štátu.
8. Kvalita tvorby práva, osobitne zákonov, je dôležitou súčasťou právneho štátu. Neopodstatnené využívanie skráteného legislatívneho konania alebo predkladanie tzv. prílepkov k zákonom do parlamentu je neprípustné.

verejná diskusia k návrhu novely zákona o prokuratúre

Bratislava, 3. júna 2020: Verejná diskusia k návrhu novely zákona o prokuratúre: 24. júna 2020 by sme radi pozvali odborníkov ako aj verejnosť na verejnú diskusiu k návrhu novely zákona o prokuratúre priamo v parlamente. Rád by som pripomenul, že ju organizujeme až po prvom čítaní práve preto, aby diskusia mala legitimitu byť verejnou diskusiou k návrhu a nie odborným seminárom. Okrem pozvaného okruhu odborníkov, radi umožníme aj širokej verejnosti diskutovať o našom návrhu. 

novely zákona o štátnej službe

Bratislava, 2. júna 2020: Ústavnoprávny výbor na dnešnom zasadnutí predbežne prerokoval návrh bývalého prezidenta SR ohľadom novely zákona o štátnej službe, návrh prezidentky SR, týkajúci sa zrušenia moratória na volebné prieskumy a tri návrhy skupiny poslancov o školskom zákone v súvislosti s domácim vzdelávaním, novely zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení v súvislosti s navýšením vymeriavacích základov pre platby poistného a zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Vo všetkých prípadoch ide o návrhy podané na Ústavný súd Slovenskej republiky na posúdenie ich súladu s Ústavou SR, v ktorých bola Národná rada SR požiadaná o stanovisko. O tom, či výbor odporučí predsedovi parlamentu, aby Národná rada SR zaujala stanovisko a trvala na ústnom pojednávaní v konaní pred Ústavným súdom SR rozhodne Ústavnopravny výbor NR SR ešte počas tejto schôdze, ktorá začne zajtra 3. júna 2020.#justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #konzistencianazorov #spravodlivost #plnimesluby #ocistasudnictva #milanvetrak

fungovanie Generálnej prokuratúry chceme a musíme zmeniť

Bratislava, 2. júna 2020: Spôsob, akým pristupuje Generálna prokuratúra Slovenskej republiky k posúdeniu prípadu bývalej štátnej tajomníčky považujem za zlý vtip! Skutočne hrozí, že Monika Jankovská skončí za nepriamu korupciu iba s podmienečným trestom! Je to o to vážnejšie, že podstatou jej konania bolo zasahovanie do nezávislosti súdu. A to je samostatný vážny trestný čin, za ktorý možno udeliť podstatne vyšší trest. Nehovoriac o zohľadnení priťažujúcich okolností v zmysle Trestného zákona a samostnej podstate trestného činu. 

Fungovanie Generálnej prokuratúry chceme a musíme zmeniť, aby sa neopakovali chyby minulosti. Na jej čele má právo byť kredibilná osoba, ktorá s prokuratúrou nemá nič spoločné. Potrebujeme systémové zmeny, očistu prokuratúry a tiež pretrhnutie väzieb medzi prokurátormi a organizovaným zločinom.

nevidím dôvod na stiahnutie poslaneckého návrhu novely zákona o prokuratúre

Bratislava, 1. júna 2020: Pochybnosti týkajúce sa jednotlivých ustanovení legislatívneho návrhu z pohľadu odporúčaní Rady Európy, posúdime v rámci prerokovania v parlamente. Predložený poslanecký návrh zákona, ktorý je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024, ako aj stanoviskami Benátskej komisie, obsahuje štandardné ustanovenia, ktoré sú súčasťou právnych poriadkov viacerých členských štátov Európskej únie. Návrh novely zákona o prokuratúre považujem vzhľadom na katastrofálny stav, v akom sa prokuratúra v súčasnosti nachádza, za nevyhnutný.

Ak chceme dosiahnuť očistu prokuratúry, či pretrhnutie väzieb s cieľom riadne vyšetriť vraždy a zločiny spáchané v minulosti aj s prepojením na bývalú vládnu garnitúru, je potrebné pomery na prokuratúre zmeniť zásadným spôsobom. 

Veľmi sa divím, že práve poslanec Peter Kmec (Smer-SD) má obavy z politizácie procesu voľby generálneho prokurátora. Treba sa ho opýtať, či takéto obavy nemal v čase, keď jeho strana sabotovala voľbu legitímne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša a namiesto neho dosadila na túto funkciu spolužiaka bývalého premiéra Roberta Fica alebo vtedy, keď sa bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka vo videu natočenom osobou podozrivou zo spáchania zločinov nečinne prizeral, ba zabával s bývalým ministrom financií na tom, ako Ján Slota a jemu podobní tunelujú verejné financií, pričom sa „zabudli“ podeliť s Robertom Ficom. Prečo sa vtedy pán poslanec Kmec nedožadoval stanoviska Benátskej komisie?

všetci si želáme, aby núdzový stav už skončil

Bratislava, 1. júna 2020: Všetci si želáme, aby núdzový stav už skončil, ale takéto rozhodnutie sa nemôže opierať o subjektívne pocity. Ako ďalej s núdzovým stavom? Vláda sa nechystá predlžovať núdzový stav, to nakoniec ústavný zákon o bezpečnosti štátu ani nedovoľuje. Vláde však nič nebráni, aby núdzový stav znovu vyhlásila, ak bude bezprostredne ohrozené zdravie alebo životy ľudí na Slovensku. Akékoľvek konšpirácie o zneužívaní tejto situácie zo strany premiéra alebo vlády nie sú pravdivé. Je však potrebné sa zamyslieť nad súčasnou legislatívou a nastaviť ústavný rámec tak, aby opätovné vyhlásenie núdzového stavu bolo možné len so súhlasom parlamentu.

Krízový štáb, štátna karanténa, „špehovanie“ ľudí, primeranosť opatrení: Neočakávam hromadné žaloby za spôsob, akým bola vykonávaná štátna karanténa, individuálne zlyhania je však treba prešetriť. Štátna karanténa, ako aj činnosť krízového štábu, sú plne pod kontrolou exekutívy a parlament do týchto procesov priamo zasahovať nemôže. Hoci Ústavný súd SR nedávno pozastavil účinnosť niektorých ustanovení novely zákona o elektronických komunikáciách, z väčšej časti dal vláde za pravdu.

Návrh zákona o prokuratúre: Názor odborníkov aj mimovládnych organizácií v otázke, či by sa generálnym prokurátorom mohol stať aj „neprokurátor“, nie je jednotný. Ako spoluautor programového vyhlásenia vlády SR v kapitole justícia môžem potvrdiť, že náš zámer bol od začiatku jasný v tom, že by sa malo umožniť kandidovať aj neprokurátorom po vzore kandidátov na ústavných sudcov. Najmä z dôvodu očisty prokuratúry, ale aj pretrhnutia doterajších väzieb. Návrh zákona je však v legislatívnom procese a nič nie je nemenné, budeme o tom ešte diskutovať a rozhodneme sa tak, aby to bolo čo najlepšie pre Slovensko. Zároveň odmietam kritiku z radov prokurátorov, či terajšieho predsedu parlamentu, že ak generálny prokurátor nebude čestný, nezávislý, nestranný, či nebude riadne vykonávať funkciu, že by nemal byť odvolaný. Odvolaný by mal byť, ale je legitímne diskutovať o tom, či by nemal byť do budúcna volený a odvolávaný kvalifikovanou väčšinou parlamente. Ak sa bojíme zneužitia moci a politického odvolávania generálneho prokurátora, neriešme opodstatnené dôvody, ktoré poznajú aj iné demokratické štáty, ale skôr počet poslancov v parlamente, ktorí o tom môžu rozhodnúť. Znovu tu máme paralelu s ústavnými sudcami a ani otázka ich voľby v duchu záverov Benátskej komisie ešte nie je doriešená.

postavenie Bratislavy pri plnení úloh hlavného mesta

Bratislava 29. mája 2020: Dnes som s ministrom financií, podpredsedom národnej rady a primátorom Bratislavy rokoval o podpore hlavného mesta: Hnutie OĽANO je priaznivo naklonené pomoci všetkým mestám a obciam na Slovensku postihnutým koronakrízou, Bratislavu nevynímajúc. Naša metropola okrem bežných povinností komunálneho charakteru musí plniť aj úlohy hlavného mesta. Na to predchádzajúce vlády často zabúdali. Som rád, že sa v súčasnej politickej atmosfére môžeme dostať aj k systémovým zmenám, ktoré potrebuje naše hlavné mesto.

Postavenie Bratislavy pri plnení úloh hlavného mesta bude potrebné zohľadniť každoročne aj v štátnom rozpočte. Budeme ho riešiť v rámci reformy financovania samosprávy.Reformu financovania samosprávy vrátane vhodného nastavenia daňového mixu považujeme za prioritu vlády pre naše volebné obdobie. V tejto súvislosti preskúmame tiež možnosť zavedenia novej dane z vonkajšej reklamy, či väčšie zdanenie developerov pri výstavbe viacpodlažných výškových budov.

Zákaz hazardu v Bratislave je aktuálna téma. Niektoré druhy hazardu, ktoré ľuďom prekážajú, chceme zakázať ako napr. herne, výherné automaty a pod. Musíme však spresniť aj legislatívu, aby pri iných druhoch hazardu finančne nepoškodzovala mestá a obce.Som veľmi rád, že vláda vie Bratislave pomôcť s likviditou. Chce pomôcť aj verejnej osobnej doprave formou finančnej pomoci. Eduard Heger tiež prisľúbil urýchlenie preplatenia finančných prostriedkov z eurofondov určených pre výstavbu karlovesko-dúbravskej radiály (26 mil. eur).

Ministerstvo financií a ministerstvo vnútra budú nápomocné pri legislatívnom, finančnom aj administratívnom zavedení objektívnej zodpovednosti, ktorá pomôže mestským a obecným políciám, špeciálne v úsilí úspešne spustiť celomestskú parkovaciu politiku.Pracujeme tiež na novom zákone o Bratislave, ktorý lepšie vymedzí jej postavenie a právomoci mesta a obmedzí pôsobnosť niektorých menších mestských častí tak, aby bratislavská samospráva bola maximálne funkčná a efektívna. #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #bratislava #lepsizivotvpetrzalke

výstavba na Humenskom námestí

Bratislava 28. mája 2020: Dnes od rána na mestskom zastupiteľstve bojujem za Petržalčanov. V bode k plánovanej výstavbe na Humenskom námestí sa mi spolu s ďalšími petržalskými poslancami podarilo presadiť prehodnotenie záväzného stanoviska halvného mesta SR Bratislava. Navyše sa mi podarilo tiež presadiť, aby primátor počas rokovaní so súkromným investorom preskúmal možnosť zámeny pozemku na Humenskom námestí určenom na výstavbu za iný pozemok v Petržalke, kde sa bude stavať, napr. v centrálnej rozvojovej osi v Petržalke. Držme si palce! #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #bratislava #lepsizivotvpetrzalke 

prípravy na električku v Petržalke sa dostávajú do záverečnej fázy

Bratislava, 27. mája 2020:  Dnes som sa zúčastnil verejnej prezentácie. Zásadnou informáciou je, že všetky stavebné povolenia by mali byť na svete v auguste tohto roka. Riešili sme aj viaceré problematické veci celého projektu. Nezabúdame na chodcov, prechody, lávky, či osvetlenie Chorvátskeho ramena, ale aj prípadné napojenie električky na železnicu. Riešili sme aj odhlučnenie električky. Projekt ešte čaká verejná prezentácia pre Petrzalčanov dotknutých výstavbou. #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #bratislava #lepsizivotvpetrzalke

rokovanie s primátorom Matúšom Vallom

Bratislava, 27.mája 2020: Ako poslanec nezabúdam ani na moje rodné mesto – na Bratislavu. Dnes som rokoval s primátorom Matúšom Vallom o zásadných otázkach, ktoré súvisia s postavením Bratislavy ako hlavného mesta, jej financovaním, či najpálčivejšími problémami, ktoré trápia jej obyvateľov. Som poslanec volený občanmi Petržalky, a preto som v diskusii pripomenul aj projekty mestskej časti. Dlhodobejšie sa venujem zeleni na súkromných pozemkoch, ktoré majitelia zanedbávajú, zástavbe na území, ktoré na to nie je vhodné ako napr. Humenskom námestií, na Gwerkovej ulici, výstavbe nájomných bytov, múzeu a pamätníku slovenského vystahovalectva, riešenia problémov s nočným pokojom, či optimalizácii MHD. Verím, že Vás čoskoro budem informovať o posunoch v riešeniach jednotlivých projektoch. #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #bratislava #lepsizivotvpetrzalke

zmeny sa musia týkať aj prokuratúry

Bratislava, 26.mája 2020: Dôvera verejnosti vo vzťahu k prokuratúre je aj po zverejnení správ z Threemy na bode mrazu. Prokuratúra nie je pri súčasnom nastavení schopná pomáhať ľuďom dosiahnuť spravodlivosť. Som preto veľmi rád, že pani prezidentka zvolala okrúhly stôl zameraný na zmeny v postavení a právomociach prokuratúry a pozvala naň okrem mňa ako predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR, ministerku spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu SR aj odborníkov z rôznych právnických profesií a akademickej sféry vrátane sudcov, prokurátorov, či zástupcov mimovládnych organizácii.

Zhodli sme sa na tom, že diskusia o zmene systému prokuratúry z románskeho na germánsky (štátne zastupiteľstvo) je síce legitímna, ale nie je témou dňa. Rovnako je jednoznačná zhoda na charaktere prokuratúry – musí byť otvorená, transparentná a mať proaktívny charakter. Samotní prokurátori sa nebránia neprokurátorskému prvku vo výberových komisiách a disciplinárnych komisiách, čo vnímam pozitívne. 

Súčasťou zmien na prokuratúre je aj zmena voľby generálneho prokurátora. Rozšírenie okruhu subjektov, ktoré majú možnosť nominovať kandidátov, verejné vypočutie kandidátov a pripodobnenie voľby generálneho prokurátora voľbe ústavných sudcov vnímajú všetci pozitívne, stále je však priestor na vylepšenie poslaneckého návrhu zákona. Problematickou je od začiatku zmena spočívajúca v možnosti, aby sa generálnym prokurátorom stal aj neprokurátor. Hoci to nie je nič výnimočné ani v štátoch Európskej únie, prevažná väčšina odborníkov nevníma túto zmenu pozitívne a argumentuje aj tým, že takýto návrh ešte viac znižuje dôveru verejnosti v prokuratúru.

Ja si naopak myslím, že v súčasnej dobe, keď je veľa ľudí presvedčených, že spomedzi prokurátorov sa len ťažko dokáže vyprofilovať vhodný kandidát na generálneho prokurátora, je práve otvorenie možnosti kandidovať aj neprokurátorom vynikajúcou príležitosťou dokázať aj verejnosti prostredníctvom nových pravidiel spočívajúcich najmä vo verejnom vypočutí kandidátov systému verejného vypočutia, v čom je kandidát z radov prokurátorov lepší a vhodnejší ako kandidát – neprokurátor. Môže to byť začiatok opätovného vybudovania dôvery verejnosti v prokuratúru a signál, že aj prokuratúra sa dokáže zmeniť. Rozhovory na túto tému budú s pani prezidentkou pokračovať. Teší ma, že pani prezidentka je právnička, lebo problematike prokuratúry veľmi dobre rozumie a navyše je pre všetkých zúčastnených osobou, ktorá požíva dôveru a rešpekt. #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #konzistencianazorov #spravodlivost #plnimesluby

myslíme aj na seniorov

Bratislava, 20. mája 2020: práve dokončujem pozmeňujúci návrh k novele zákona o cestovných kanceláriách. Mnohí ste mi písali, že aj ich sa nepriaznivo dotkla koronakríza. Odsun dovoleniek, náhradné zájazdy Vám nevyhovujú, alebo skôr spôsobujú problémy. Pozmeňujúci návrh už podávať nemusím. Dnes vláda rozhodla vyjsť v ústrety seniorom tým, že ich zaradila do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka. Dobrá správa pre Vás. Ak máte nad 65 rokov, alebo ste osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, môžete požiadať o vrátenie celej sumy za uhradený zájazd či dovolenku. Bojujem za Vás podporou pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa dostal do spoločnej správy výborov cez gestorský výbor pre hospodárstvo (riešil som to s jeho predsedom, ktorým je poslanec za OĽANO Peter Kremsky). Podarilo sa! Parlament nakoniec odsúhlasil výnimku aj pre seniorov nad 65 rokov (vrátia sa im peniaze zaplatené za zájazdy). Škoda, že sa ako samostatná kategória nakoniec neuviedli aj osoby ZŤP. #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #milanvetrak

nový predseda potvrdil záujem venovať sa očiste súdnictva

Bratislava 20. mája 2020: Predseda najvyššieho súdu má záujem venovať sa očiste súdnictva: Dnes som mal opäť možnosť navštíviť pani prezidentku pri príležitosti vymenovania Jána Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Som rád, že nový predseda potvrdil záujem venovať sa očiste súdnictva. Momentálne však na najvyššom súde chýba 20 sudcov. Nemá dostatok kapacít, aby sa okamžite venoval očakávaniam verejnosti – spravodlivé rozhodnutia a zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov. Verím však, že v krátkej dobe naštartuje ozdravné procesy. S Jánom Šikutom sme si naplánovali spoločné rokovania s cieľom riešiť stave súdnictva a spoluprácu medzi Ústavnoprávnym výborom NR SR a Najvyšším súdom SR. justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor #konzistencianazov #spravodlivost #plnimesluby #ocistasudnictva #sudnarada

ústavnoprávny výbor nebude tolerovať predkladanie tzv. prílepkov k zákonom

Bratislava, 14. mája 2020: Ústavnoprávny výbor vláde jasne naznačil, že nebude tolerovať porušenia pravidiel legislatívneho procesu: Predkladanie „prílepkov“ k zákonom nie je v súlade s volebným programom hnutia OĽANO ani s programovým vyhlásením tejto vlády. Je jednoznačne zakázané rokovacím poriadkom parlamentu a v rozpore s judikatúrou Ústavného súdu SR. Novela zákona o štátnej službe je potrebná, ale ani najlepší úmysel nemôže ospravedlniť protizákonné konanie a porušenie pravidiel legislatívneho procesu.

Na výbore sme zdvihli varovný prst a naznačili vláde, poslancom aj výborom parlamentu, že ústavnoprávny výbor nebude tolerovať predkladanie tzv. prílepkov k zákonom ani iné vážne porušenie pravidiel legislatívneho procesu, pretože takéto postupy znižujú dôveryhodnosť parlamentu v očiach verejnosti a odborný charakter jeho ústavnoprávneho výboru.

V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 sa uvádza, že jedným z cieľov je zabezpečenie kvalitnej tvorby práva na parlamentnej úrovni. Ústavnoprávny výbor parlamentu si na tieto účely plánuje zriadiť svoj poradný orgán – komisiu, ktorá bude zložená z odborníkov na ústavné, občianske, trestné, správne, finančné a iné odvetvia práva, a to čo najskôr po skončení koronakrízy.

chrana života a zdravia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID

Bratislava, 13. mája 2020: Rešpektujem rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý pri posudzovaní dôvodov na pozastavenie účinnosti novely zákonov o súdoch, Súdnej rade a elektronických komunikáciách dal v prevažne miere za pravdu vláde a národnej rade a odmietol návrh poslancov Smer-SD, aby pozastavil účinnosť všetkých troch noviel zákonov. Oceňujem, že ústavný súd uviedol, že ochrana života a zdravia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID je tak závažná okolnosť, že je namieste zasiahnuť aj do práva na súkromie a na ochranu osobných údajov. Som rád, že Ústavný súd konštatoval, že novelu zákona o elektronických komunikáciách možno opraviť a že vo svojom rozhodnutí, ktoré ešte nie je zverejnené, uvedie, akým spôsobom by to vláda SR mala spraviť. https://www.ustavnysud.sk/…/ustavny-sud-slovenskej-republik…

majetkové priznania verejných funkcionárov

Bratislava, 13. mája 2020: V prípade majetkového priznania verejného funkcionára by sa mali zverejňovať všetky podrobnosti a osobitne aj prírastok majetku v porovnaní s predošlým rokom. Tiež kontrola majetkových priznaní musí byť účinnejšia a mala by sa zveriť buď vládnemu úradu alebo v spolupráci medzi doterajšími orgánmi kontroly a takýmto vládnym úradom. Máme v parlamente ústavnú väčšinu a tak jedinečnú príležitosť vylepšiť ústavný zákon, ktorý je vo viacerých ustanoveniach neurčitý a nepraktický, ale aj málo efektívny a skôr formálny. Programové vyhlásenie vlády nám dáva zelenú, ideme na to!

odstúpenie Mamojku z funkcie ústavného sudcu vítam

Bratislava, 13. mája 2020: Čas ani skutky nemožno zobrať späť. V niektorých prípadoch, žiaľ. Mojmír Mamojka sa ako aktívny politik nikdy nemal stať ústavnym sudcom. Mnohí si pamätáte, že to som kritizoval už v čase jeho zvolenia. Bývalá koaličná väčšina však na upozornenia Oľano a ďalších vtedajších opozičných parlamentných strán nedbala. Smer-SD, Most-Hid a SNS v snahe politicky ovládnuť Ústavný súd SR zabezpečili vymenovanie „svojich“ ústavných sudcov. Žiaľ aj ľudí ako Mojmír Mamojka, ktorí svojimi kontaktmi s členmi organizovaného zločinu ako Kočner, vážnym spôsobom naštrbili dôveryhodnosť súdov vôbec. Mojmír Mamojka unikol konaniu, ktorým by bol funkcie ústavného sudcu pozbavený, pretože odstúpil. Som presvedčený, že pravidlá vymenovania kandidátov na ústavných sudcov musia byť nastavené tak, aby jednoduchá koaličná väčšina nemohla dosadiť na Ústavný súd SR morálne pochybných sudcov.

najvyšší súd má konečne svojho predsedu

Bratislava, 12. mája 2020: Po 7 mesiacoch a troch neúspešných pokusoch volieb na pôde Súdnej rady sa Najvyšší súd konečne dočkal predsedu. Som rád, že sa ním stal Ján Šikuta. Na jeho odborných kvalitách sme sa s kolegami zhodli už v minulom volebnom období.. Je to dobrá správa aj preto, že nový predseda tejto vrcholnej sudcovskej ustanovizne má záujem na obnovení dôveryhodnosti justície, ako aj na očiste súdnictva. https://domov.sme.sk/…/najvyssi-sud-predseda-sikuta-profil.… #ocistasudnictva #sudcovianezatazeniminulostou #justicia #pravo #predsedaustavnopravnehovyboru

majetok KSP, s.r.o. oproti roku 2018 vzrástol

Bratislava, 7. mája 2020: Mladý nádejný končiaci podnikateľ:)odchádza: Výsledky hospodárenia bratislavského mestského podniku KSP, s.r.o. za rok 2019 sú výborné. Teší ma to o to viac, že pôsobenie v pozícii predsedu dozornej rady súkromnej spoločnosti bola moja prvá skúsenosť, a bola pozitívna. Svedčia o tom aj výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2019, konkrétne: 1. Majetok KSP, s.r.o. oproti roku 2018 vzrástol o viac ako 300 000 eur, 2. KSP, s.r.o. dosiahla zisk za rok 2019 vo výške 116 000 eur (114% oproti plánu), 3. Pritiahli sme nového investora na 10 rokov, ktorý prispeje ročným nájomným vo výške takmer 250 000 eur, 4. Aj vďaka vedeniu mesta by sa malo podariť umiestnenie depozitov Múzea a Galérie hlavného mesta SR Bratislava, čo bude finančne výhodné nielen pre mesto, ale KSP, s.r.o. to ročne prinesie ďalších cca 120 000 eur, 5. Zrekonštruovali sme niekoľko vlastných objektov firmy a parkovacích plôch v jej areáli, čo v najbližších rokoch prinesie zvýšené príjmy z nájmu a pritiahne ďalších investorov. Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti: http://www.kspsro.eu/.

Ako poslanec Národnej rady SR, predseda ústavnoprávneho výboru a komunálny poslanec by som sa práci v dozornej rade mestskej spoločnosti nemohol venovať na 100% a preto som sa dnes vzdal funkcie predsedu a na najbližšom mestskom zastupiteľstve sa vzdám aj funkcie člena dozornej rady KSP, s.r.o. Celú odmenu z výsledkov hospodárenia podniku venujem do fondu vzájomnej pomoci, ktorý rieši individuálne životné prípady ovplyvnené krízou súvisiace s koronavírusom. #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #bratislava #lepsizivotvpetrzalke

aj v Petržalke tento opravíme viacero úsekov ciest

Bratislava, 7. mája 2020: Spoločným úsilím vedenia mesta a mestských poslancov za Petržalku sa podarilo vybojovať opravu viacerých úsekov ciest aj v Petržalke. Dokončuje sa oprava prepadnutia vozovky na Farského ulici (priložená fotka). Rekonštruovať sme začali aj zastávku pri Železničnej stanici Petržalka. Osobitne ma teší plánovaná oprava úseku cesty medzi od Gettingovej po Šustekovu vrátane opravy chodníkov na Bulíkovej a Šustekovej, za ktorú som sa ako mestský poslanec za Petržalku prihováral. Škoda, že sa nepodarí v rámci tejto etapy opraviť aj príjazdovú komunikáciu na Šustekovej (oproti pekárni), ktorá nie je majetkovo vysporiadaná. Beriem to však ako výzvu do ďalších rokov môjho komunálneho „poslancovania“ #drzmesipalce #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec #bratislava #lepsizivotvpetrzalke

prezidentka vymenovala nových sudcov na okresné súdy

Bratislava, 5. mája 2020: Slovensko potrebuje čestných a spravodlivých sudcov. Pani prezidentka dnes vymenovala šesť nových sudcov a sudkýň. Pre mňa to bolo prvé pracovné stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v pozícii predsedu ústavnoprávneho výboru SR. Som rád, že na čele nášho štátu stojí charizmatická a inteligentná osobnosť, ktorá má zmysel pre spravodlivosť a záujem o očistu súdnictva. Som rád, že najmä ľudia na východnom Slovensku sa budú môcť rýchlejšie a lepšie domôcť spravodlivosti. #ocistasudnictva #sudcovianezatazeniminulostou #justicia #pravo #predsedaustavnopravnehovyboru

robím pre ľudí

Bratislava, 29. apríla 2020: Včera celodenná schôdza v parlamente, riešenie podnetov občanov a do tretej v noci hodnotenie projektov žiadateľov o dotácie v oblasti kultúry pre mestskú časť Bratislava – Petržalka. Medzi žiadateľmi sú napr. OZ KASPIAN, OZ Petržalčanka, folklórny súbor Hájenka, či občianske združenia, ktoré sa venujú obnove vojenských bunkrov v Petržalke ako turistickej atrakcii. Dnes celodenné zasadnutie parlamentu, rozhovor s novinárom Petrom Hanákom k zásadným opatreniam Oľano v oblasti justície, o 12:00 h mimoriadne zasadnutie Ústavnoprávneho výboru k zákonom, o 13:00 h rokovanie na ministerstve kvôli štátnej podpore Dopravného podniku Bratislava a podvečer po skončení schôdze stretnutie k situácii v regiónoch. Večer a v noci príprava na zajtrajšie mestské zastupiteľstvo. Držme si palce! #plnimesluby #chcempomahat #aktivnyposlanec

ochrana súkromia

Bratislavam, 28. apríla 2020: Zásah do práva na ochranu súkromia pri lokalizácii údajov osôb, ktoré sú podozrivé z nakazenia sa vírusom COVID-19 bol jedným z bodov rokovania Ústavnoprávneho výboru parlamentu SR v utorok 28.4.2020. Verdik výboru znie, že nie je možné hovoriť o protiústavnosti prijatého zákona o elektronických službách. Definitívne však o tom musí rozhodnúť Ústavný súd SR.

programové vyhlásenie vlády

Bratislava, 22. apríla 2020: Na Ústavnopravnom výbore parlamentu sme podporili programové vyhlásenie vlády v kapitole justícia a legislatíva. Vypočuli sme tiež kandidátov na členov Súdnej rady. Zákonné podmienky spĺňajú všetci traja kandidáti. Nominácia sudkyne stranou Sme rodina je však kontroverzná. Členmi Súdnej rady by nemali byť sudcovia. Uvidíme ako dopadne hlasovanie v parlamente. Viacerí poslanci majú problém s podporou sudcov do Súdnej rady. #ocistasudnictva #sudnarada #narodnarada