národný cintorín

Bratislava, 10. marca 2021: Ondrejský cintorín druhým národným? Poslanci nášho hnutia sledujú v prvom rade záujem zvyšovania spoločenského povedomia o významných osobnostiach slovenskej histórie. V žiadnom prípade nie je legislatívna iniciatíva namierená proti mestu Martin a existencii Národného cintorína v Martine, ktorého význam, naopak, jasne vyzdvihujeme. Zriadením ďalšieho pietneho miesta národného významu v hlavnom meste Bratislave len chceme slovenskú historicko-kultúrnu pamäť ďalej posilniť. Najmä preto, že na Ondrejskom cintoríne, ktorý by sa podľa návrhu mal stať ďalším národným cintorínom, je počet pochovaných významných osobností v porovnaní s ostatnými cintorínmi obdivuhodný a plne porovnateľný s významom Národného cintorína v Martine.

digitalizujeme kontrolu

Bratislava 10. marca 2021:  na čase aj majetkové priznania verejných funkcionárov kontrolovať s využitím moderných technológii. Žijeme v 21. storočí, tak prečo ich stále podávať na papieroch a nevyužívať naplno dostupné technológie a šetriť lesy. O tom, ako na to, o prepojení registrov a digitalizácii kontroly majetkových priznaní, ktorá reálne odhalí „majetkové prírastky“ už od rána rokujem s expertmi z MIRRI.