1975

Narodil sa 3.3.1975 v Bratislave. V metropole žije takmer 50 rokov, v mestskej časti Petržalka vyše 40 rokov. V období rokov 2003-2004 (Brusel, Belgicko) a 2007-2010 (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) žil v zahraničí. Posledných osem rokov žije po boku manželky Janky. Zaujíma sa o ľudí nielen vo svojom okolí a snaží sa im pomáhať najmä právnou radou a usmernením. Má ambíciu pracovať a žiť aj pre ľudí, ktorí ho potrebujú.

1998

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa v roku 1998 stal magistrom. V roku 2000 získal na Univerzite Komenského titul doktor práv. V roku 2009 ukončil doktorantské štúdium na Právnickej fakulte v Trnave so špecializáciou na legislatívu, európske právo a aproximáciu práva. Špecializoval sa aj na odborný a právny preklad. V rokoch 2002-2003 a 2005-2007 pôsobil ako odborný asistent na katedre Teórie štátu a práva na Trnavskej Univerzite v Trnave, kde vyučoval predmet „Teória a prax legislatívy a aproximácie práva“.

2002

Po skončení štúdií pôsobil ako štátny zamestnanec. V roku 2001 sa stal riaditeľom kancelárie podpredsedu vlády SR pre legislatívu. V rokoch 1998 – 2002 bol členom negociačného tímu, ktorý vyrokoval vstup Slovenska do Európskej únie.

2003

Už pred vstupom Slovenska do Európskej únie zakladal slovenský prekladateľský servis v Rade EÚ v Bruseli (2003). Následne pôsobil v právnom servise Rady Európskej únie (2004).

2005

V rokoch 2005 až 2010 pracoval v Bruseli a vo Frankfurte nad Mohanom. Počas svojho  pôsobenia vo funkcii spravodajcu v Európskej centrálnej banke v rokoch 2007 – 2010 pomáhal pri zavádzaní eura na Slovensku. Skúsenosti má nielen so štátnou správou a samosprávou, ale aj so životom živnostníka, keďže ním bol 15 rokov.

2011

V rokoch 2011 – 2012 pôsobil vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rokoch 2012 až 2020 pôsobil ako konzultant pre poslancov parlamentu v oblasti legislatívy. Spolupracoval s domácimi a medzinárodnými inštitúciami ako aj s Európskou centrálnou bankou v oblasti legislatívy, európskeho práva a právneho prekladu.

2012

V roku 2012 začal pôsobiť ako konzultant pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, najmä v oblasti legislatívy. Naďalej spolupracoval s domácimi a zahraničnými organizáciami.

2014

Do politiky vstúpil v roku 2014, keď ho obyvatelia Petržalky zvolili za svojho poslanca a poslanca hlavného mesta Slovenska.

2020

V parlamentných voľbách kandidoval zo šestnásteho miesta, získal 8946 hlasov. Poslanci NR SR ho zvolili 20. marca 2020 za predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR. Pôsobí tiež v Zahraničnom výbore NR SR o vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Je členom viacerých občianskych združení a ako občiansky aktivista sa venuje predovšetkým boju proti podvodom a korupcii, ako aj spolupráci s krajanmi v zahraničí.

2022

Bratislavčan a srdcom Petržalčan. Rodinne založený veriaci človek, ktorý rád pomáha druhým a stará sa o tých, čo to potrebujú. Cieľom jeho úsilia je krajšia Bratislava a lepší život pre Bratislavčanov. Prácu Milana Vetráka v komunálnej politike možno registrovať od roku 2014, pričom vždy stojí pevne na strane ľudí: pri ochrane verejného záujmu, v boji proti korupcii a klientelizmu, hazardu alebo necitlivej výstavbe, za lepšie životné prostredie, pri podpore kultúry a športu a v snahe o primerané ceny energií.

ciele

Boj proti korupcii a klientelizmu. Transparentné a hospodárne nakladanie s verejným majetkom. Ochrana verejného záujmu. Stop výstavbe v stabilizovaných zónach. Účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch. Primerané ceny za energie. Rekonštrukcie pochôdznych terás. Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy. Lepšie pravidlá parkovania. Podpora kultúry, športu a bezbariérovosti. Pomoc dôchodcom. Lepšie vzdelávanie, viac miest v škôlkach, obnovené detské ihriská.

témy

#spravodlivost #konzistencianazorov #justicia #pravo #principialnost #ustavnopravnyvybor  #plnimesluby #ocistasudnictva #ocistadiplomacie #sudnarada #aktivnyposlanec #drzmesipalce #plnimesluby  #chcempomahat #bratislava #lepsizivotvpetrzalke #podporarodin #podporaseniorov #slovacivzahranici

voľný čas

Voľný čas trávi v kruhu rodiny a najbližších. Rád si zahral tenis, futbal, stolný tenis, ale aj šach. Teší ho cyklistika a cestovanie, poznávanie nových kultúr a ľudí. Rád si oddýchne pri dobrej knihe, hudbe, či filme. Oceňuje, keď ho priatelia inšpirujú robiť nové veci, motivujú vstúpiť do charitatívnych a občianskych projektov a aktivít, ktoré dávajú zmysel pre iných ľudí a spoločnosť.