1975

Narodil sa 3.3.1975 v Bratislave. V metropole žije takmer 50 rokov, v mestskej časti Petržalka vyše 40 rokov. V období rokov 2003-2004 (Brusel, Belgicko) a 2007-2010 (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) žil v zahraničí. Posledných desať rokov žije po boku manželky Janky, spolu vychovávajú syna Milanka. Zaujíma sa o ľudí nielen vo svojom okolí a snaží sa im pomáhať najmä právnou radou a usmernením. Má ambíciu pracovať a žiť aj pre ľudí, ktorí ho potrebujú.

1998

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa v roku 1998 stal magistrom. V roku 2000 získal na Univerzite Komenského titul doktor práv. V roku 2009 ukončil doktorantské štúdium na Právnickej fakulte v Trnave so špecializáciou na legislatívu, európske právo a aproximáciu práva. Špecializoval sa aj na odborný a právny preklad. V rokoch 2002-2003 a 2005-2007 pôsobil ako odborný asistent na katedre Teórie štátu a práva na Trnavskej Univerzite v Trnave, kde vyučoval predmet „Teória a prax legislatívy a aproximácie práva“.

2002

Po skončení štúdií pôsobil ako štátny zamestnanec. V roku 2001 sa stal riaditeľom kancelárie podpredsedu vlády SR pre legislatívu. V rokoch 1998 – 2002 bol členom negociačného tímu, ktorý vyrokoval vstup Slovenska do Európskej únie.

2003

Už pred vstupom Slovenska do Európskej únie zakladal slovenský prekladateľský servis v Rade EÚ v Bruseli (2003). Následne pôsobil v právnom servise Rady Európskej únie (2004).

2005

V rokoch 2005 až 2010 pracoval v Bruseli a vo Frankfurte nad Mohanom. Počas svojho  pôsobenia vo funkcii spravodajcu v Európskej centrálnej banke v rokoch 2007 – 2010 pomáhal pri zavádzaní eura na Slovensku. Skúsenosti má nielen so štátnou správou a samosprávou, ale aj so životom živnostníka, keďže ním bol 15 rokov.

2011

V rokoch 2011 – 2012 pôsobil vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rokoch 2012 až 2020 pôsobil ako konzultant pre poslancov parlamentu v oblasti legislatívy. Spolupracoval s domácimi a medzinárodnými inštitúciami ako aj s Európskou centrálnou bankou v oblasti legislatívy, európskeho práva a právneho prekladu.

2012

V roku 2012 začal pôsobiť ako konzultant pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, najmä v oblasti legislatívy. Naďalej spolupracoval s domácimi a zahraničnými organizáciami.