kultúra

Budova na Polereckého ul. by sa mala stať knižnicou, hájovňa v starohájskom lesíku lesníckym múzeom. Tvoríme poznávacie chodníky v Petržalke.

Mojou „srdcovkou“ je rekonštrukcia kaplnky v Starom háji. Pracujem na zriadení múzea a pamätníka slovenského vysťahovalectva.