kultúra

Budova na Polereckého ul. by sa mala stať knižnicou, hájovňa v starohájskom lesíku lesníckym múzeom. Tvoríme poznávacie chodníky v Petržalke.