životné prostredie a verejný priestor

Skrášľovanie predzáhradiek, ako aj revitalizácia petržalských vnútroblokov, či budovanie detských ihrísk je často výsledkom spolupráce vlastníkov a mestskej časti. Ja sa pri ich realizácii snažím orientovať na projekty, ktoré pomôžu najmä mamičkám s malými deťmi a seniorom z Domu tretieho veku. Keďže na stave životného prostredia, či  verejných priestorov je vždy čo zlepšovať, obe ostávajú mojou prioritou. 

Spustili sme dotačný systém na rekonštrukciu terás. Veľké úsilie venujem revitalizácii vnútrobloku na Šustekovej, zastaveniu (obmedzeniu) výstavby v rôznych
lokalitách (aktuálne Sosnova a Šustekova).