životné prostredie a verejný priestor

Skrášľovanie predzáhradiek, ako aj revitalizácia petržalských vnútroblokov, či budovanie detských ihrísk je často výsledkom spolupráce vlastníkov a mestskej časti. Ja sa pri ich realizácii snažím orientovať na projekty, ktoré pomôžu najmä mamičkám s malými deťmi a seniorom z Domu tretieho veku. Keďže na stave životného prostredia, či  verejných priestorov je vždy čo zlepšovať, obe ostávajú mojou prioritou.