ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje: milan_vetrak@nrsr.sk, kontaktné údaje zodpovednej osoby: milan_vetrak@nrsr.sk

Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť: písomne doručením žiadosti na adresu: Národná rada SR, elektronicky na e-mailovej adrese milan_vetrak@nrsr.sk