ochrana verejného záujmu

Verejný funkcionár musí pri výkone svojej funkcie presadzovať verejný záujem. Mojou prioritou je preto zlepšovať mechanizmy kontroly verejných funkcionárov pri dodržiavaní zákonov a pri nakladaní s verejnými prostriedkami.