transparentnosť

Dobrá verejná správa musí byť transparentná a otvorená občanom. Preto je mojou prioritou, aby sa prístup verejnosti k informáciám o fungovaní štátu a o rozhodnutiach verejných funkcionárov rozširoval v zmysle zásady „čo nie je tajné, je verejné“.