seniori

V súčasnosti je každý 10-ty Petržalčan osobou vo veku nad 65 rokov a tento počet sa bude v najbližších rokoch zvyšovať. Preto som ako poslanec podporil zriadenie tzv. sociálneho taxíka pre seniorov, ako aj nový stacionár. Uvedomujem si vážnosť situácie a podpora zriadenia nových stacionárov, ale aj modernizácia existujúcich domov seniorov, naďalej ostáva mojou prioritou.

SENIORI. Budova bývalej škôlky na Hrobákovej ul. 42 a 44 by sa mala zmeniť na zariadenie pre seniorov a na Haanovej vzniknú po zmene územného plánu v roku 2022 plochy aj pre ich aktivity.