deti a rodina

Z hľadiska nedostatočnej kapacity miest v škôlkach je Petržalka jednou z troch najhorších lokalít na Slovensku. Preto som spolupracoval na tvorbe systému príspevkov rodičom, ktorých deti sa z kapacitných dôvodov nedostali do škôlky a boli nútení umiestniť dieťa do súkromnej škôlky. Mojou prioritou je ďalej pracovať na rozšírení a skvalitnení služieb pre mladé rodiny.

DETI A MLÁDEŽ. Na Haanovej a Mamateyovej budú v roku 2022 obnovené detské ihriská, na Mlynarovičovej ihrisko nebude zrušené. Z budovy na Hrobákovej 3 a 5 sa stane škôlka, havarijná situácia na ZŠ Pankúchova sa vyrieši dotáciou dvesto tisíc eur od štátu. Štartujeme nekomerčný projekt plávania na školách.

Od októbra 2021 začali dostávať rodičia prváčikov 100 eur/dieťa. Podporujem projekty saleziánov aj mládežnícke parlamenty.