deti a rodina

Z hľadiska nedostatočnej kapacity miest v škôlkach je Petržalka jednou z troch najhorších lokalít na Slovensku. Preto som spolupracoval na tvorbe systému príspevkov rodičom, ktorých deti sa z kapacitných dôvodov nedostali do škôlky a boli nútení umiestniť dieťa do súkromnej škôlky. Mojou prioritou je ďalej pracovať na rozšírení a skvalitnení služieb pre mladé rodiny.