JUDr. Milan Vetrák, PhD.

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR

Email: milan_vetrak@nrsr.sk

Tel: +421 259 729 114

Milan Vetrák