ľudské práva

Zaujíma sa o ľudí, ktorí žijú vo svojom okolí a snaží sa pomáhať najmä právnou radou a usmernením. Má ambíciu pracovať a žiť aj pre ľudí, ktorí ho potrebujú. Ročne to býva viac ako 100 ľudských príbehov.