primeraná cena za teplo

Ľudia žijúci v bytových domoch nesmú byť rukojemníkmi teplárenských firiem. Vďaka uzneseniu, ktoré som navrhol a presadil, už Petržalka nemôže brániť výstavbe nových tepelných zariadení len z dôvodu negatívnych ekonomických dopadov na doterajšieho dodávateľa. Mojou prioritou aj naďalej ostáva presadzovanie primeranej ceny za teplo.