primeraná cena za teplo

Ľudia žijúci v bytových domoch nesmú byť rukojemníkmi teplárenských firiem. Vďaka uzneseniu, ktoré som navrhol a presadil, už Petržalka nemôže brániť výstavbe nových tepelných zariadení len z dôvodu negatívnych ekonomických dopadov na doterajšieho dodávateľa. Mojou prioritou aj naďalej ostáva presadzovanie primeranej ceny za teplo.

Presadil som zákaz zvyšovania cien za teplo ich reťazením, zrušenie nedôvodného obmedzovania ľudí pri výstavbe domových kotolní. Podarila sa aj dohoda o využívaní zvyškového tepla pri spaľovaní odpadu na vykurovanie v domácnostiach.