rekonštrukcia terás

Katastrofálny situácia ohľadom pochôdznych terás v Petržalke predstavuje zložitý právny, ekonomický i spoločenský problém. Stav niektorých z nich ohrozuje životy a zdravie osôb, najmä obyvateľov Bratislavy, poškodzuje majetok a nepôsobí esteticky. Mestské zastupiteľstvo na základe môjho návrhu schválilo novú dotačnú schému na opravu terás vo výške 200 000 eur ročne. To však na vyriešenie problému nestačí, aj preto ostáva rekonštrukcia terás mojou prioritou.