očista súdnictva najmä prostredníctvom bezpečnostných previerok

Bratislava, 1. júla 2020: STRETNUTIE S PREDSEDOM NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR JÁNOM ŠIKUTOM BOLO PODNETNÉ. OČISTA SÚDNICTVA MÁ ZELENÚ. Som rád, že sa nám podarilo zladiť pracovný program tak, aby sme sa mohli stretnúť s Jánom Šikutom a prediskutovať zásadné otázky reformy justície, vrátane jej očisty. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia práve vo veciach týkajúcich sa dosiahnutia spravodlivosti, neraz sa sťažujú aj na výkon najvyššieho súdu. Zhodli sme sa, že bude veľmi prospešné zaviesť v našich stretnutiach periodicitu. Dohodli sme si tiež systém vzájomnej komunikácie.

Témou prvého rokovania bola očista súdnictva najmä prostredníctvom bezpečnostných previerok a menovaním minulosťou nezaťažených sudcov do ich funkcií. Rozoberali sme aj dôležitú úlohu výberových komisií na sudcov a disciplinárnych senátov, v ktorých z pohľadu OĽANO nemôže chýbať laický (nesudcovský) prvok. V tejto súvislosti som predsedu NS SR informoval, že po roku a pol, keď parlament nedokázal nominovať v rámci svojej kvóty žiadnych chýbajúcich členov disciplinárnych senátov, sa to konečne môže podariť. Na najbližšej schôdzi parlamentu budeme schvaľovať 4 sudcov a 3 nesudcov do disciplinárnych senátov, čím napomôžeme ich sfunkčneniu.

Dotkli sme sa aj problematiky zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR, s ktorým súvisí viacero nejasností, stanovením primeranej vekovej hranice povinného odchodu sudcov do dôchodku, odobratie benefitov sudcom. Niektoré príplatky možno považovať za nadštandardné. Vyžaduje si to však jasné nastavenie systému, nie je prostredníctvom skráteného legislatívneho konania balíčka zmien súvisiacich s podporou podnikateľom.

Zhodli sme sa aj na tom, že otázka zrušenia rozhodovacej imunity sudcov si vyžaduje novelu Ústavy SR. Z pohľadu sudcov ide o citlivú otázku, a preto k nej treba pristupovať s rozvahou a bez emócií odborne preskúmať jej výhody, nevýhody a dopady. 

súdna rada Slovenskej republiky

Bratislava, 1. júla 2020: Počas koronakrízy sme ho na Ústavnoprávnom výbore NR SR „grilovali“ na diaľku. Bol v tom čase ešte v Luxemburgu. Poznali sme ho ako generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, člena Benátskej komisie, poradcu prezidenta Andreja Kisku, predseda Ústavného súdu SR. Od pondelka je novým predsedom súdnej rady. Úprimne gratulujem, profesor Mazák.

Po bývalej predsedníčke, ktorá bola schopná nominovať za ústavnú sudkyňu Moniku Jankovskú, je to zmena o 180 stupňov k lepšiemu. Som presvedčený, že prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD. je to najlepšou voľbou pre nové výzvy, ktoré pred Súdnou radou stoja. Je garanciou profesionalizácie a zastrešenia majetkových a bezpečnostných previerok sudcov ako jadra očisty súdnictva.

Včera sme na ústavnoprávnom výbore schvaľovali záverečný účet súdnej rady za rok 2019, ale aj zámery v novom roku, majmä rozpočtové. V rámci jej profesionalizácie bude treba vyriešiť predovšetkým priestorové a personálne požiadavky, aj v spolupráci s Úradom vlády SR. Budem rád nápomocný. 

je vecou slušnosti a zrelosti niesť dôsledky za osobné zlyhania

Bratislava, 30. júna 2020: ZLYHANIE SYSTÉMU VZDELÁVANIA. OSOBNÉ A ETICKÉ ZLYHANIE. MORÁLNY PREŠĽAP. VÝZVA NA VYVODENIE OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PLAGIÁT, HOC BEZ ŽIADOSTI NA ODSTÚPENIE. ZÁKONY MUSIA PLATIŤ PRE KAŽDÉHO. BOJ PROTI KORUPCII A OČISTU JUSTÍCIE TERAZ NEMOŽNO VZDAŤ. NOVÉ ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA A MINISTERKU KOLÍKOVÚ.

Takto stručne možno zhodnotiť včerajšiu viac ako trojhodinovú diskusiu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom na poslaneckom klube OĽANO, na ktorú bol pozvaný. Mnoho ľudí očakáva nastolenie spravodlivosti. A tá musí platiť pre každého. Rovnako ako aj zákon musí platiť pre každého rovnako. Formálne pravidlá boli dodržané, titul bol z právneho hľadiska získaný lege artis, ale to, že diplomová práca Borisa Kollara je plagiát je viac ako pravdepodobné. Je vecou slušnosti a zrelosti niesť dôsledky za osobné zlyhania, a to aj v rovine etiky a morálky, najmä vtedy, ak je narušená dôveryhodnosť parlamentu. V tejto chvíli je na osobnom rozhodnutí predsedu parlamentu, či sa svojej funkcie vzdá.

Zlyhanie možno vidieť v prístupe školy, školiteľa, opotenta a najmä študenta. Zlyhanie systému vzdelávania a posudzovania prác vysokoškolských titulov musíme zastaviť. Žiadame preto od ministra školstva a ministerky spravodlivosti, aby nám čo najskôr predložili návrhy opatrení, vrátane zákonov, na predchádzanie zlyhaní systému v budúcnosti. Veríme, že budú predložené už na septembrovú schôdzu parlamentu. Vláda síce nezodpovedá za individuálne zlyhania jednotlivcov, ale určite musí niesť zodpovednosť za zlyhanie systému.

Netreba tiež zabúdať, že Slovensko čakajú v najbližšom období zásadné reformy v oblasti justície a tie možno dosiahnuť len s pomocou ústavnej väčšiny v parlamente. Verím, že rozhodnutia medzi zlými a horšími možnosťami nebudú na téme dňa našich poslaneckých povinností. Ľudia, naši voliči, sa dožadujú spravodlivosti. Potrebujú zmenu. Zmenu, ktorá spočíva aj v zásadných reformách – vrátane systémových zmien v justícii. Voliči nám dali mandát a my sa im zodpovedáme svojou prácou a svojimi skutkami.

verejná diskusia k voľbe generálneho prokurátora

Bratislava, 24. júna 2020: Verejná diskusia splnila moje očakávania. Ďakujem všetkým zúčastneným, špeciálne zástupcom prokuratúry, akademického sektora a mimovládnych organizácií. Ich pripomienky smerujú k vylepšeniu zákona a všetkými sa budeme spoločne s predkladateľmi zaoberať. Verím, že mnohé z nich budú zapracované do pozmeňovacieho návrhu. Žiaľ, nedôvera ľudí v prokuratúru je veľmi vysoká. Našou úlohou je tlmočiť názory verejnosti. Je to naša povinnosť a zmysel práce každého poslanca. Musím žiaľ povedať, že Slovensko je zatiaľ krajinou, ktorá sa nachádza v prechodnom období budovania právneho štátu. Aj Benátska komisia tranzitným štátom odporúča väčšiu otvorenosť prokuratúry. Držme si palce a majme otvorenú myseľ.