koncepcia starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

Bratislava, 7. júla 2021: Dnes som mal rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR a európskych záležitostí. Témou rokovania bolo plnenie Programového vyhlásenia vlády v časti týkajúcej sa slovenského zahraničia. Dohodli sme sa na spolupráci pri tvorbe Koncepcie starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na najbližších 5 rokov vrátane prehodnotenia postavenia a právomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. OĽANO sa pri nastavení koncepcie a inštitucionálneho nastavenia bude dôsledne pridržiavať volebného programu, ktorý bol aj mimovládnymi organizáciami aktívnymi v tejto oblasti vyhlásený za najlepší spomedzi politických strán a hnutí.

deň zahraničných Slovákov

Bratislava, 5. júla 2020: Dnes si pripomíname 20. výročie osadenia základného kameňa budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý nám darovali krajania z Maďarska. Či dnes alebo 20 rokov dozadu, stále sa nič nezmenilo. Nechcem rozoberať kto čo urobil, alebo skôr neurobil preto, aby sa z tohto základného kameňa stal Pamätník. Chcem vám prisľúbiť, že urobím všetko preto, aby sme pri spomienke na tento Pamätný deň o tri roky nestáli tu a len pri základnom kameni, ale pri Pamätníku a na mieste na to určenom. Pomáhajme si navzájom, dôverujme si a nepokazme si to.

Dnešné podujatie sa koná pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky, ktorým je 5. júl – Deň zahraničných Slovákov. Bola to práve Národná rada Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 1993 zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch prihlásila k Slovákom v zahraničí a následne vyhlásila tento deň za pamätný deň Slovenskej republiky. A bude to rovnako Národná rada Slovenskej republiky, ktorá bude dohliadať na to, aby sa vzťahy so slovenským zahraničím rozvíjali a boli vzájomne prospešné, aby nedochádzalo k neželanej asimilácii slovenských komunít v zahraničí a aby nám najmä mladé talenty neodchádzali do zahraničia, ale postupne sa vracali na Slovensko.

špeciálny prokurátor Kováčik – zmena pravidiel voľby a odvolávania

Bratislava, 4. júla 2020: Špeciálny prokurátor si vyslúžil prezývku pán 61:0. Pán Kováčik má skóre 61:0, pretože za posledných 10 rokov nepodal na súd ani jednu obžalobu najzávažnejších prípadov korupcie, alebo organizovaného zločinu. Navyše má podľa všetkého vážny problém s bezpečnostnou previerkou, ktorú človek na jeho poste nevyhnutne musí mať, aby mohol vykonávať svoje poslanie riadne a čestne.

V roku 2017 priniesol do banky v hotovosti viac ako 200 000 eur, ktorých pôvod vysvetlil veľmi nepresvedčivo. Spáchal priestupok, či viac?. Nie je celkom zrejmé, či absolvoval vyšetrenie na detektore lži. Ak príde o previerku, vo funkcii špeciálneho prokurátora skončí aj bez toho, aby sa niekto zamýšľal nad tým, či si svoju prácu vykonával riadne a čestne. 

Odvolanie generálneho prokurátora z dôvodu, že si nevykonával svoju prácu riadne a čestne, je predmetom veľkej diskusie v parlamente. Aktuálne protestujú najmä prokurátori. Rovnaký dôvod chce terajšia vládna koalícia zakotviť aj v prípade nových pravidiel voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora.

Aj keď Národný bezpečnostný úrad vo svojom najnovšom vyhlásení uvádza, že nie všetky podozrenia, ktoré na verejnosť prenikli zo strany niektorých poslancov parlamentu, sú presné alebo pravdivé, skutočnosť, že by mal špeciálny prokurátor Kováčik prísť o bezpečnostnú previerku, nepoprel ani úrad.

Situácia, keď 17. júla 2020 skončí funkčné obdobie generálneho prokurátora, ktorý je v poslednej dobe viac na „PN“ ako v práci a zároveň keď hrozí vážne riziko, že počas leta skončí vo funkcii aj špeciálny prokurátor, je alarmujúca. Nefunkčnosť prokuratúry je vážnym rizikom pre riadne vyšetrenie prípadov korupcie a organizovaného zločinu a potrestanie páchateľov závažných trestných činov. Stojíme pred dilemou, či upraviť pravidlá voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora „narýchlo“ v parlamente ešte počas leta, alebo až na jeseň. Máme podstúpiť riziko nefunkčnosti prokuratúry? Mnoho ľudí hovorí, že nefunkčnú prokuratúru má Slovensko už dlho, počnúc vládou Roberta Fica a pokračujúc vládou Petra Pellegriniho. Musí nás trápiť akým spôsobom a formou sa to stane? Chceme byť trpezlivý a pocitvý, alebo len odhodlaný? 

Osobne súhlasím s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, keď tvrdí, že ľudia si všímajú nielen obsah, ale aj spôsob a formu a že aj na nej záleží, ak chceme zo Slovenska spraviť slušný štát, kde sa bude lepšie žiť.“ A to predsa chceme všetci. 

disciplinárne konania voči advokátom

Bratislava, 2. júla 2020: Vzhľadom na efektívnosť disciplinárnych konaní voči advokátom zo strany Slovenskej advokátskej komory sa javí vhodnejšie zachovanie doterajšieho modelu rozdelenia kompetencií medzi SAK a súd, resp. Najvyšší správny súd po jeho vytvorení, a to aspoň dočasne. Pozornosť sa vo vzťahu k advokátom zameria na okamžité a účinné pozastavenie výkonu ich funkcie, na predĺženie objektívnej premlcacej lehoty pri disciplinárnych konaniach a na vylepšenie procesov v pôsobnosti Slovenskej advokátskej komory. Budú tak prínosom pre očistu advokácie a tiež pre zvýšenie dôveryhodnosti verejnosti v justíciu.

retroaktívne pôsobenie zákona

Bratislava, 1. júla 2020: V posledných dňoch vzbudila pozornosť verejnosti diskusia, či bude možné prijať legislatívu, na základe ktorej by odobrali vysokoškolským absolventom diplomy, ktoré získali nečestne. Oľano hovorí jasne, že je to úloha pre dvoch príslušných ministrov, a to ministra školstva a spravodlivosti. Strany SaS a Za ľudí žiadajú odobrať Borisovi Kollárovi titul. Musia preto riešiť retroaktívne pôsobenie zákona. To je vždy problematická vec a v niektorých prípadoch aj protiústavná.