reforma súdnictva

Bratislava, 21. októbra 2020: Hlavnou témou dnešného rokovania parlamentu bola reforma súdnictva. Parlament schválil zákon o zaisťovaní majetku, ktorý výrazným spôsobom pomôže zabrániť prepisu nelegálne nadobudnutého majetku. Nemalo by sa už stať to, čo v minulosti, že zločinci začnú prepisovať, predávať, alebo „zbavovať sa majetku“ skôr, ako im ho štát zhabe (v trestnom a daňovom konaní, či v konaní o preukazovaní pôvodu majetku).  Zároveň sme schválením zákona zaviedli aj dva nové trestné činy: ohýbania práva, ktorým chceme zabrániť svojvoľným rozhodnutiam sudcov, čin klientelizmu, ktorým chceme postihnúť verejných funkcionárov za prijímanie rôznych výhod ci „službičiek“ s cieľom ovplyvniť ich rozhodovanie. Takéto trestné činy poznajú aj v Nemecku či Rakúsku. 

Zároveň sme do II. čítania posunuli novelu Ústavy SR, najrozsiahlejšiu od roku 2001, ktorou napĺňame naše predvolebné sľuby v oblasti justície. Očista súdnictva je jedinou cestou k právnemu štátu, kde sa každý občan dočká zákonného a nestranného rozhodnutia súdu v čo najkratšom čase. Kde človek môže veriť spravodlivosť. K očiste súdnictva a nastoleniu spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku napomôže aj priebežná obmena ústavných sudcov, posilnenie Súdnej rady a jej profesionalizácia a kompetencia preverovania spoľahlivosti sudcov, zriadenie Najvyššieho správneho súdu, zrušenie rozhodovacej imunity sudcov a zavedenie vekového cenzu u sudcov a individuálna kontrola ústavnosti. Ďalšie systémové zmeny budú nasledovať v najbližších mesiacoch.

prezidentka dnes vymenovala nových sudcov z celého Slovenska

Bratislava, 1. októbra 2020: Ich osobná integrita je základ. Profesionálny a poctivý výkon povolania nevyhnutnosť. Noví minulosťou nezaťažení sudcovia z Nitry, Banskej Bystrice, Žiliny, Trenčína, Námestova, Brezna, Michaloviec ci Bánoviec nad Bebravou sú nádejou na postupnú očistu súdnictva a zvýšenie dôvery justície. Aj vzhľadom na veľký počet sudcov, ktorí vo svojej funkcii skončia kvôli kauzám, či vysokému veku, vymenovanie nových sudcov zabezpečí riadne fungovanie súdnictva na Slovensku.

máme nového ústavného sudcu

Bratislava, 30. septembra 2020: Roberta Šorla vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová z dvoch najlepších kandidátov, ktorých odporučil Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR. Prezidentka Slovenskej republiky ocenila prácu nášho výboru pri vypočúvaní a výbere kandidátov. Zdôraznila, že by bola veľmi rada, keby sme v tradícii vypočúvaní a predvýberov pokračovali spôsobom, akým sme to zvládli práve v tomto prípade.

sudcovia nad 65 rokov

Bratislava, 28. septembra 2020:Dôveryhodnosť sudcov v očiach verejnosti je jedna z najnižších spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Ľudia od nás očakávajú očistu justície a systémové zmeny, ktoré nastolia v tomto štáte zákonnosť, vyšetrenie zločinov korupcie a organizovaného zločinu. K očiste súdnictva patrí aj vekový cenzus u sudcov, ktorý musí byť automatický, nie ako doteraz. Navyše, cenzus 65 rokov pri sudcoch všeobecných súdov je súčasťou programového vyhlásenia vlády.

verím, že sa podarí zvyšovať transparentnosť, nie byrokraciu

Bratislava, 22. septembra 2020: Cieľom návrhu zákona je zrušiť povinnosť pre politické strany a hnutia viesť si tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici a s tým súvisiace povinnosti a obmedzenia týkajúce sa napríklad prevodov medzi jednotlivými účtami politických strán a hnutí ku dňu účinnosti návrhu zákona, ako aj upraviť pravidlá na vyrovnanie zostatkov medzi takto zrušeným osobitným účtom a bežným platobným účtom politických strán a hnutí do konca tohto roka.
Politické strany musia v súčasnosti viesť tri účty v rôznych finančných inštitúciách. Novelou by sa mohla zrušiť povinnosť viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici.
Hoci cieľom bolo zvýšenie transparentnosti, tento účet transparentným nie je, pretože Štátna pokladnica takýto typ účtu neponúka. Navyše samotná Štátna pokladnica je menej flexibilným miestom pre vedenie bankového účtu a vykonávanie finančných transakcií v porovnaní s komerčnými bankami.

voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu

Bratislava, 19. septembra 2020: Čaká nás ďalšia voľba, ktorá pomôže k lepšiemu fungovaniu štátnych, verejných a samosprávnych inštitúcií, k ich transparentnosti, efektívnemu fungovaniu a hospodárnosti. Verím, že voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu bude symbolom kontinuity kritického prístupu v kontrolnej činnosti,  nezávislosti, ale aj impulzom pre nové pozitívne zmeny.

vypočúvanie uchádzačov o funkciu ústavného sudcu

Bratislava, 10. septembra 2020: Verejnému vypočutiu kandidátov na post ústavnych sudcov pripisujem zásadný význam. Poslancom vytvára priestor, aby rozhodli na základe skutočných informácií a argumentácií kandidátov a vybrali najlepšieho kandidáta. Verejnosti dáva možnosť spoznať názory uchádzačov prostredníctvom živého prenosu.

Hrubala je známy tým, že dokáže nestranne rozhodovať aj v politických kauzách

Bratislava, 6. augusta 2020: Dobrý predseda súdu je polovicou úspechu pri očiste súdnictva na danom súde. A tiež pri zvyšovaní dôveryhodnosti justície. Ministerka spravodlivosti spravila dobre, keď Jána Hrubalu vymenovala za predsedu Špecializovaného trestného súdu. Hrubala je známy tým, že dokáže nestranne rozhodovať aj v politických kauzách, a to je jedna z vecí, ktorú v slovenskej partokracii potrebujeme s cieľom dopracovať sa k právnemu štátu.

obnovenie dôvery v prokuratúru, budovanie právneho štátu

Bratislava, 15. júla 2020: Dôveryhodnosť prokuratúry ako súčasti justície v očiach verejnosti je jedna z najnižších spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Ľudia od nás očakávajú očistu justície a systémové zmeny, ktoré nastolia v tomto štáte zákonnosť, vyšetrenie zločinov korupcie a organizovaného zločinu. Zmeny, ktoré zabezpečia, že sa domôžu spravodlivosti a obnovia dôveryhodnosť prokuratúry. Zmeny chceme dosiahnuť voľbou nového generálneho a špeciálneho prokurátora, transparentnými pravidlami voľby v riadnom výberovom konaní, tzv. grilovaním kandidátov na výbore parlamentu, ale aj otvorením voľby pre neprokurátorov.