ochrana ústavy

Bratislava, 1. marca 2021: Je slovenská ústava dostatočne chránená?Je zabezpečený dôstojný priebeh novelizácie?
To boli hlavné témy online odborného podujatia organizované mimovládnou organizáciou Via Iuris, ktorého sa okrem akademikov a odborníkov na ústavné právo zúčastnila aj ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, podpredseda NRSR Juraj Šeliga. https://viaiuris.sk/…/via-iuris-pravidla-na-zmenu…/
Našli sme zhodu vylúčiť možnosť skráteného legislatívneho konania pri novelizácii Ústavy SR, ale tiež predĺžiť lehotu na prerokovanie pozmeňujúcich návrhov k prípadnej novelizácií z jedného mesiaca na dva mesiace. V ostatných otázkach sa zhoda nachádza už ťažšie. Rozsiahlejšia diskusia bola o tom, či prijatie alebo zmenu slovenskej ústavy riešiť formou zvolania ústavodarného zhromaždenia, potvrdzovaním jej schválenia až v ďalšom volebnom období alebo obligatórnym či fakultatívnym referendom (z 26 porovnávaných európskych štátov využíva tento nástroj najviac z nich – až 16).