Vďaka odbornej verejnej diskusii sme dali možnosť vyjadriť sa k návrhu zákona o voľbe generálneho prokurátora všetkým, ktorí o to mali záujem. Veľké úsilie som venoval zapracovaniu pripomienok od prokurátorov, odbornej verejnosti, vedecko-pedagogických inštitúcií a mimovládnych organizácií.

Ako predseda Ústavnoprávneho výboru parlamentu však musím dbať aj na to, aby všetky návrhy právnych noriem rešpektovali požiadavky zákonov a rokovacieho poriadku parlamentu. Nebolo pre mňa ľahké nepodpísať sa pod vypracovaný pozmeňujúci návrh. Nové pravidlá voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora boli však tzv. prílepkom, t. j. obsahovo nesúvisiacej právnej úpravy. Obsahovo sú korektné. Vnímam aj riziko znefunkčnenia Úradu špeciálnej prokuratúry, ak bude odobratá bezpečnostná previerka špeciálnemu prokurátorovi. Musí nám však záležať nielen na obsahu, ale aj na forme právnej normy a spôsobe jej predloženia a schválenia. Toho sme predsa garantom.

Návrh zákona, ktorého som spolupredkladateľ, ako celok aj s vylepšeniami pri schvaľovaní v pléne parlamentu som podporil, pretože je v súlade s programovým vyhlásením vlády a veľmi mi záleží, aby systémové zmeny na očistu prokuratúry boli prijaté čo najskôr.

predseda Ústavného súdu

Bratislava, 15. júla 2020: Slovensko potrebuje reformu justície. Dnes som bol na rokovaní u predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Pre mňa to bolo prvé pracovné stretnutie s  JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. prediskutovať zásadné otázky reformy justície, vrátane jej očisty. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia práve vo veciach týkajúcich sa dosiahnutia spravodlivosti. Vyžaduje si to však jasné nastavenie systému, ale aj spoluprácu a komunikáciu na odbornej úrovni. 

reforma justície

Bratislava, 10. júla 2020: Z historického hľadiska je reforma justície prelomový okamih. Slovensko má šancu stať sa právnym štátom. Naši občania dostávajú signál, že sa konečne domôžu spravodlivosti. Reforma vychádza z Programového vyhlásenia našej vlády. Podieľal som sa na príprave a preto ju podporujem.

Reforma justície zmení najvyšší sudcovský orgán, Súdnu radu otvorí  aj nesudcom. Súdnej rade dostane právomoc robiť previerky sudcov, majetkové, a tiež previerky spoľahlivosti. Reforma zamedzí tomu, aby Ústavný súd mohla ovládnuť jedna politická strana alebo koalícia. Zriaďujeme Najvyšší správny súd, ktorý bude tak trochu strašiakom: ktorí bude rýchlejšie a účinnejšie trestať nehodných sudcov, prokurátorov, advokátov, exekútorov a notárov. Zavádzame tiež vekový cenzus pre sudcov.

Reforma justície, nové pravidlá voľby generálneho prokurátora – to sú všetko systémové zmeny. Navyše ľuďom na Slovensku v rámci boja proti korupcii a organizovanému zločinu sme ich sľúbili.

Reforma justície obsahuje aj niektoré kontroverzné veci, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie posúdenie a odbornú verejnú diskusiu. K takým patrí zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie individuálnej kontroly ústavnosti, či miera posilňovania právomoci prezidenta alebo verejného ochrancu práv, a to aj na úkor parlamentu. Bolo by lepšie ich odložiť na neskôr a predložiť ich do parlamentu po vzájomnej zhode v rámci celej vládnej koalície.

regulácia lobingu obmedzí korupčné správanie a pomôže lepšej tvorbe práva

Bratislava, 9. júla 2020: Tvorba práva nemôže byť výsledkom vplyvu oligarchov alebo rôznych záujmových skupín, ktoré sa neštítia ani korupčného správania. Tvorba práva musí byť výsledkom riadneho legislatívneho procesu, ktorý sa vyznačuje odbornosťou, kvalitou, zákonnosťou, primeraným časom na posúdenie legislatívnych návrhov a jasnými pravidlami. Pravidlami, ktoré jednoznačne stanovia spôsob a formu vykonávania lobingu, registráciu lobistov, podobne ako je tomu v Európskom parlamente. 

Nevyhnutnou podmienkou nových pravidiel lobingu, ktoré má ambíciu hnutie OĽANO presadiť, je ich previazanie na ochranu verejného záujmu. Účinný systém môžeme zaviesť jedine vtedy, keď sa vážne porušenie pravidiel o lobingu zo strany verejného funkcionára bude zároveň považovať aj za porušenie pravidiel o ochrane verejného záujmu. Každé porušenie práva musí byť sankcionované. Do úvahy prichádza aj potenciálna strata mandátu. Som presvedčený, že iba jasné a jednoznačné pravidlá a tvrdé sankcie donútia verejných funkcionárov ako aj poslancov parlamentu, aby pravidlá rešpektovali a dodržiavali. Ide predsa o súčasť procesu kvalitnej tvorby práva.

ochrana verejného záujmu nepozná kompromisy – zákon platí pre každého

Bratislava, 8. júla 2020: Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorého som overovateľom sa na dnešnom zasadnutí zaoberal desiatkami prípadov verejných funkcionárov, ktorí majetkové priznanie nepodali alebo ho podali oneskorene. Riešil tiež závažné prípady možného porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, podozrivých majetkových prírastkov u bývalej predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej, možným prijatím daru alebo neoprávnenej výhody predsedom strany SMER-SD Robertom Ficom, pravdepodobným konfliktom záujmov u poslanca parlamentu za SME rodina Ľudovítom Gogom, možným poskytovaním neoprávnených výhod pre blízke osoby zo strany poslanca parlamentu za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, či možným nezákonným poberaním odmien za výkon funkcie člena dozornej rady v prípade podpredsedu parlamentu Gábora Grendela.

Skoncovali sme so zametaním káuz v porušovaní ochrany verejného záujmu pod koberec. Striktne sa riadime heslom padni komu padni. Nie je podstatné, či zákon porušil verejný funkcionár z vládnej koalície alebo opozície, ale či zákon o ochrane verejného záujmu porušený bol. Nie sme ako bývalá vláda. Na dnešnom rokovaní výbor tiež začal konanie voči vyššie uvedeným verejným funkcionárom. Lehota v zmysle zákona je 180 dní na ich ukončenie. Rokovanie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií pokračuje zajtra konaním voči ďalším funkcionárom, okrem iného aj voči bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi a bývalému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR za stranu SMER-SD Jánovi Richterovi.