Politici budú zodpovedne nakladať s majetkom štátu a verejnými financiami

Som nesmierne rád, že parlament dnes podporil postúpenie návrhu [...]

Go to Top