Tento týždeň sa niesol na vláde aj v znamení schválenia koncepcie štátnej politiky a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na obdobie najbližších 5 rokov.
Ide o základný strategický dokument, o nastavenie štátu voči našim krajanom, ktorý zohľadňuje tak priority štátu v oblasti krajanskej politiky, ako aj niektoré ich dlhodobé požiadavky v tejto oblasti. Viaceré z ich požiadaviek hnutie OĽANO už malo zachytené vo svojom volebnom programe a následne ich presadilo do programového vyhlásenia vlády SR.
Z dlhodobých požiadaviek Slovákov žijúcich v zahraničí sa včera podarilo vďaka ministrom za OĽANO, konkrétne Igorovi Matovičovi, Natálii Milanovej a Romanovi Mikulcovi, ale aj vďaka spolupráci s ministrom za SaS Ivanom Korčokom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom, presadiť najmä tieto:
1. posilnenie postavenia a právomocí Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a celková modernizácia koncepcie štátnej politiky voči nim
2. zvýšená pozornosť sa bude venovať požiadavkám na vzdelávanie a udržanie si národného povedomia aj v štátoch, kde nemajú krajania postavenie národnostnej menšiny
3. dotácie pre slovenské zahraničie by sa mali navýšiť na úroveň, akou štát podporuje vlastné národnostné menšiny na svojom území (referenčnou hodnotou je dotačný systém vo fonde KULT MINOR)
4. do roku 2029 by malo byť v mestskej časti Bratislava – Petržalka aj v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Nadáciou Pamätník slovenského vysťahovalectva postavené tak Múzeum slovenského vysťahovalectva ako súčasť Slovenského národného múzea, ako aj Pamätník slovenského vysťahovalectva, ktorého základný kameň je dlhé roky umiestnený v Sade Janka Kráľa v Bratislave – Petržalke