Stredisko saleziánov na Mamateyovej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka je jedným zo spoločenských, náboženských a komunitných centier tejto mestskej časti.
Ich zbor, ktorý môžete vidieť vystupovať nielen na sv. omšiach, ale aj pri rôznych kultúrnych podujatiach, sa už dlhšie boril s problémami, ktoré sa týkali ich technického vybavenia, najmä ozvučenia, ale aj hudobných nástrojov.
Preto som z mojej poslaneckej priority rád podporil vyriešenie tohto problému a ako máte možnosť vidieť aj na priložených fotkách, už všetko funguje po novom.