Na tohtotýždňovom bratislavskom mestskom zastupiteľstve sme mali na programe takmer 60 bodov a jedným z nich bola aj dotácia farnosti Povýšenia sv. Kríža v Bratislave – Petržalke na rekonštrukciu kaplnky sv. Kríža v starohájskom lesíku.
Rekonštrukcia kaplnky by mala stáť približne 100 000 eur a už je nevyhnutná, pretože objekt je v havarijnom stave. Kaplnka je zároveň zapísaná na zozname pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy. Keďže jej rekonštrukcia je mojou poslaneckou prioritou, mesto sa rozhodlo prispieť dotáciou vo výške 40 000 eur. Práce sa tak onedlho môžu začať. V zásade po 5 rokoch, odkedy som sa o túto vec začal ako komunálny poslanec zaujímať.
Pri tejto príležitosti sa patrí poďakovať primátorovi Bratislavy Matúš Vallo, riaditeľovi magistrátu Ctibor Košťál, ako aj množstvu ľudí z bratislavského magistrátu, ktorý skutočne expresne vybavovali a riešili všetko, čo bolo potrebné, aby bolo možné vysporiadať vlastnícke vzťahy ku kaplnke, umožniť nájom pozemku v jej okolí a poskytnúť dotáciu na jej rekonštrukciu. Z mnohých chcem spomenúť vedúcich príslušných oddelení, resp. šéfov sekcií, Tomáš Malec, Zuzana Ivašková a Andrej Bednárik.
Podobne v mestskej časti Bratislava – Petržalka prebehlo všetko hladko a rýchlo vďaka starostovi Jánovi Hrčkovi. S projektom mi pomáhali aj petržalskí poslanci Jozef Vydra a Gabriela Fulová.
Projekt rekonštrukcie zastrešuje architekt Klement Trizuljak.
V nesposlednom rade patrí vďaka aj verejnosti za ich hodnotné pripomienky k projektu, osobitne dámam z denného centra seniorov z Petržalky na Haanovej, ktoré sa roky starali o kaplnku (upratovanie, výzdoba). Ateliér Trizuljak Jan Hrcka Matúš Vallo má rád Bratislavu Ctibor Košťál Jozef Vydra Tomáš Malec – zodpovedne pre občanov Zuzana Ivašková
Rovnako by som sa chcel poďakovať poslancom bratislavského mestského zastupiteľstva, ktorí sú nižšie na obrázku vyznačený zelenou farbou, pretože neváhali a tento pekný projekt podporili. A to napriek tomu, že sme v ten istý deň mali na zastupiteľstve ostrú výmenu názorov na tému rodinnej pomoci a nič sme si nedarovali. Ctibor Košťál Zuzana Ivaskova