Môže mať viacero podôb. Napríklad podobu zvítania sa spojeneckých vojsk v Berlíne, vyvesenia vlajky Sovietskeho zväzu na vrchole budovy ríšskeho (nemeckého parlamentu), ale aj pozbavenia poslanca parlamentu, ktorý nekriticky obdivuje rôzne fašistické symboly a odkazy, jeho mandátu.
Môže mať aj podobu spomienky na milióny padlých počas II. sv. vojny, ktorá sa skončila pred 77 rokmi dňa 8.- 9. mája 1945. Tieto spomienky sú zhmotnené neraz do monumentálnych pamätníkov, akým je Mamaja Kurchan alebo Matka Vlasť v ruskom Volgograde (bývalý Stalingrad, či Caricyn) alebo viaceré monumentálne súsošia vojakov v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve.
Je desivé, že aj dnes po toľkých rokoch len neďaleko našich hraníc prebiehajú ťažko boje s tisícami mŕtvych, neraz civilistov. A že sa agresia zastiera bojom proti fašizmu. Želajme Ukrajine skorý mier, oslobodenie jej vlasti a čo najmenej mŕtvych na oboch stranách. Nech si môžeme pripomenúť hrdinské činy ruských aj ukrajinských vojakov z II. sv. vojny bez toho, aby sa zabíjali medzi sebou.