Zo strany Ruskej federácie došlo k hrubej vojenskej agresii na Ukrajinu. Ruská federácia hrubo porušila medzinárodné právo, ako aj Minské dohody, ku ktorým sa zaviazala.
Výbor vyjadril Ukrajine solidaritu, pričom zdôraznil, že Slovensko stojí na strane medzinárodného práva a podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.
Tiež sme vyzvali našu vládu, aby sa v úzkej koordinácii so spojencami EÚ a NATO pripojila k spoločnému postoju a k sankciám, ktoré budú adresované voči ruskému režimu a voči tým, ktorí sa priamo podieľajú na agresii voči Ukrajine.