Aj s prihliadnutím na medzinárodný dohovor CITES o ochrane ohrozených druhov zvierat sme na parlamentnej schôdzi schválili zákon, ktorým sme dali stopku držbe vzácnych zvierat v zajatí.
K dobrému uplatňovaniu zákona v praxi však bude treba ešte dotiahnuť oprávnenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, pretože pôvodný zámer, aby mohla prelamovať telekomunikačné tajomstvo kvôli prešetrovaniu priestupkov a správnych deliktov, nebol ani v zmysle judikatúry Ústavného súdu SR vhodný.
Zostáva nám nájsť riešenie v spolupráci s environmentálnou políciou, ktorá by mala začať fungovať od budúceho roka, aby sme zabránili nezákonnému predaju vzácnych zbierat aj na internete.