Dnes sme v parlamente schválili novelu zákona o miestnych daniach z dielne kolegu Richarda Nemca. Cieľom novely je vytvoriť obciam právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností pre stavby určené na šport. Táto zmena dáva obciam vyššiu kompetenciu v oblasti určovania miestnych daní a zároveň podporuje rozvoj lokálnych športovísk. „V praxi to bude fungovať tak, že si obec sama určí okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie. Napríklad to môžu byť športové budovy, ihriská, štadióny, ale aj knižnica, či amfiteáter. Lebo doposiaľ obce mohli buď oslobodiť všetky stavby, alebo žiadne,“ konkretizoval poslanec hnutia OĽANO a bývalý vrcholový športovec Richard Nemec. „Rozvoj regionálneho športu je väčšinou na pleciach samospráv a tento zákon podporí financovanie športovísk aj zo strany súkromného sektora,” doplnila primátorka Skalice a poslankyňa Anna Mierna.
Musíme zdôrazniť, že zníženie, alebo odpustenie dane musí byť v rozpočte obce vynahradené iným príjmom. Preto sme v druhom čítaní prišli s pozmeňujúcim návrhom, ktorý rozširuje okruh subjektov povinných platiť daň z ubytovania a pomáha obciam a mestám vybrať na tejto dani viac ako doteraz. Poskytovatelia ubytovania cez elektronické platformy, ako napríklad Airbnb, budú po novom taktiež podliehať tejto dani.
Okrem poslancov sme aj rodičia a záleží nám na tom, ako naše deti trávia voľný čas. Našim cieľom je deťom a mládeži umožniť športovať a vytvárať pozitívny vzťah k pohybu. Uvedomujeme si, že aktívne trávenie voľného času môže pozitívne formovať mladého človeka, čím získa zdravé princípy aj pre nasledujúce roky života. Deti si v kolektíve nielen zlepšia svoje športové zručnosti, ale naučia sa aj disciplíne, zodpovednosti, motivácii dosahovať výsledky a v neposlednom rade získajú nové priateľstvá a zážitky na celý život.
Spolu so Sportinstitutom pripravujeme mnohé projekty pre deti a mládež. Začali sme s plávaním na školách pod vedením profesionálnych trénerov a záštitou Slovenského olympijského a šoortového výboru.