Bratislava, 5. júla 2020: Dnes si pripomíname 20. výročie osadenia základného kameňa budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý nám darovali krajania z Maďarska. Či dnes alebo 20 rokov dozadu, stále sa nič nezmenilo. Nechcem rozoberať kto čo urobil, alebo skôr neurobil preto, aby sa z tohto základného kameňa stal Pamätník. Chcem vám prisľúbiť, že urobím všetko preto, aby sme pri spomienke na tento Pamätný deň o tri roky nestáli tu a len pri základnom kameni, ale pri Pamätníku a na mieste na to určenom. Pomáhajme si navzájom, dôverujme si a nepokazme si to.

Dnešné podujatie sa koná pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky, ktorým je 5. júl – Deň zahraničných Slovákov. Bola to práve Národná rada Slovenskej republiky, ktorá sa v roku 1993 zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch prihlásila k Slovákom v zahraničí a následne vyhlásila tento deň za pamätný deň Slovenskej republiky. A bude to rovnako Národná rada Slovenskej republiky, ktorá bude dohliadať na to, aby sa vzťahy so slovenským zahraničím rozvíjali a boli vzájomne prospešné, aby nedochádzalo k neželanej asimilácii slovenských komunít v zahraničí a aby nám najmä mladé talenty neodchádzali do zahraničia, ale postupne sa vracali na Slovensko.