Po nedávnych parlamentných voľbách zažívame v spoločnosti v dôsledku pôsobenia terajšej vlády neistotu, nepokoj a pocit nebezpečia.

O to viac by som vám chcel s blížiacimi sa vianočnými sviatkami zaželať veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania v kruhu svojej rodiny a blízkych, a tiež pokoj, pocit istoty a bezpečia. Ja som osobne veľmi rád, keď môžem Vianoce tráviť medzi milými a príjemnými ľuďmi, a to aj účasťou na polnočnej svätej omši.

Želám vám všetkým radostné a požehnané sviatky Vianoc, veľa pokoja, pohody a spravodlivosti v roku 2024!