Športová hala sa definitívne presunie k bikrosovej dráhe, odkiaľ bude aj vstup a lepšie predpoklady na parkovanie. Okrem toho sa na školskom dvore vybuduje multifunkčné ihrisko prístupné pre verejnosť. Rozhodlo o tom na môj návrh aj vďaka petičnej podpore viac ako 1 600 Petržalčanov petržalské zastupiteľstvo v septembri tohto roka.

Keď v júni tohto roka petržalské zastupiteľstvo schválilo napriek búrlivej diskusii umiestnenie športovej haly na školskom dvore na Pankúchovej, veľa Petržalčanov malo hlavu v smútku. Nie preto, že by boli proti športu alebo športovej hale, ale že starosta Petržalky vo vidine získania 1,2 mil. eur zo štátneho rozpočtu na výstavbu haly, vybral miesto práve preto, aby sa nemusel spýtať obyvateľov z okolia, čo si o výstavbe myslia.

Starosta si tak spravil medvediu službu, o to viac bolo korektné, keď na septembrovom petržalskom zastupiteľstve bol schopný a pripravený vyhovieť prakticky všetkým požiadavkám petície viac ako 1 600 Petržalčanov, ktorí okrem premiestnenia športovej haly k bikrosovej dráhe PumpPark navrhli aj vybudovanie multifunkčného ihriska na mieste terajšieho školského dvora ZŠ Pankúchova. Takto to na môj návrh spolu s ďalšími poslancami schválilo petržalské zastupiteľstvo s tým, že starosta má do konca roka vypracovať projekt multifunkčného ihriska a predložiť ho na schválenie prvého budúcoročného zastupiteľstva. 

Je viac ako zrejmé, že participácia a záujem obyvateľov o veci verejné aj formou petičnej akcie vedia v spolupráci s poslancami ovplyvniť rozhodovacie procesy. Okrem mňa sa do organizovania petičnej akcie zapojili aj poslanci Branislav Kleinert a Katarína Sklenková a poďakovanie patrí predovšetkým občianskym aktivistom Jozefovi Sedmákovi, Magdaléne Kollárovej, Ľudmile Tekulovej, Eve Majlingovej, Zdenkovi Bancimu, Robertovi Kvasňovskému a Ľubošovi Haškovi, ktorý je aj autorom priloženého obrázku.

Ak sa opätovne stanem petržalským poslancom, dohliadnem na to, aby sa schválené uznesenie k športovej hale dodržalo a naplnilo.