Cirkvi pomáham dlhodobo, či už prostredníctvom platby 2% z daní, alebo z peňazí zo svojej poslaneckej priority. Do dnešného dňa sa tak nazbierala a rozdala čiastka vo výške takmer 20 000 eur . Milé poďakovania dostávam od charitatívnych organizácií a kresťanských spoločenstiev. Poslanecké odmeny som venoval ľuďom, ktorých byty vyhoreli na Andrusovovej ulici a cez portál Ľudia ľuďom pravidelne pomáham aj ďalším. Odkedy som sa stal komunálnym poslancom (2014), usilujem sa zo svojich poslaneckých odmien podporovať cirkev, rehoľné spoločenstvá a charitatívne organizácie špeciálne v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Dlhé roky, ešte skôr ako som sa stal poslancom, poukazujem svoje 2% z daní na dobročinné a verejnoprospešné účely, špeciálne saleziánskemu stredisku na Mamateyovej ulici na výchovu mládeže, ale aj na výchovné a voľnočasové aktivity.
Preto ma potešilo, keď mi nedávno poslali saleziáni milé poďakovanie za ich podporu a rovnako tak aj niektoré mimovládne charatitatívne organizácie (napr. organizácia Červený nos – „Clowndoctors“ alebo Sloboda zvierat). Stredisku saleziánov na Mamateyovej pomáham aj inou formou, napr. dotačnou podporou ich projektov práce s mládežou, ako aj peniazmi zo svojej poslaneckej priority, vďaka čomu majú od minulých Vianoc v kostole nové ozvučenie a zbor má nové hudobné nástroje.