Občania Slovenskej republiky nebudú prichádzať o slovenské občianstvo po prijatí iného, pokiaľ preukážu najmenej päťročný pobyt v cudzine.
Vyplýva to z novely zákona o štátnom občianstve, ktorú sme schválili v parlamente tento týždeň. Občania, ktorí už stratili slovenský pas prijatím cudzieho občianstva, môžu tiež požiadať o jeho vrátenie.
Občianstvo si môžu po novom ponechať aj občania, ktorí nadobudnú cudzie občianstvo, ak majú na území štátu, ktorého občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej 5 rokov. Naprávame zákony Ficovej vlády a umožňujeme občanom Slovenska dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty nášho.
Téma zahraničných Slovákov je moja srdcová záležitosť. Venujem sa jej roky, nielen z pozície poslanca, ale aj kolegu z úradu pre zahraničných Slovákov.
Dôsledky novely pocítia všetci, ktorí majú aktuálne a trvalejšie väzby na inú krajinu. Reagujeme tým aj na tisícky podnetov od našich občanov, ktoré dostávali naše zastupiteľské úrady, ale sj ja osobne. Nechceme, aby sa trhali väzby medzi rodinami. Verím, že táto zmena zjednoduší život mnohým našim občanom. Mnohí nám podielajú slová vďaky.