Generálna prokuratúra odmietla obrannú dohodu s USA, mala desiatky pripomienok, ale aj medzirezortnom pripomienkovom konaní platia pravidlá. Zásadné pripomienky vyjadruje rezort vtedy, keď to patrí do jeho pôsobnosti. Z 35 pripomienok k návrhu dohody o obrannej spolupráci SR s USA nepatrilo do pôsobnosti generálnej prokuratúry 28, preto nemohli byť označené ako zásadné. Na zostávajúce pripomienky pozvalo Ministerstvo obrany SR Maroša Žilinku na rozporové konanie. Neprišiel. Mohol sa vyjadriť, hľadať kompromisy, riešenia.