Koncom minulého roka bola vytvorená pracovná skupina, ktorú vedie ministerstvo vnútra. Zastúpenie v nej majú poslanci národnej rady z jednotlivých koaličných parlamentných strán. Tiež som bol nominovaný. Intenzívne pracujeme na zmene volebnej legislatívy. Zmena volebného zákona by mala prísť na rokovane do parlamentu v polovici roka 2022. Bude sa týkať volieb v roku 2024: celoštátnych parlamentných volieb, volieb do Európskeho parlamentu a takisto prezidentských volieb.

Pracujeme na viacerých témach ako napr. na zjednodušení volieb zo zahraničia, či už poštou alebo zavedením elektronických volieb. Diskutujeme o zavedení volieb zo zahraničia na ambasádach, o vytvorení centrálneho registra voličov, o odmeňovaní za účasť vo voľbách ako aj o prijatí nových pravidiel pre referendovú kampaň.

Súčasťou zmeny volebných pravidiel je aj riešenie situácie osôb, ktoré sú postihnuté ochorením COVID-19. Predstava ministerstva vnútra, o ktorej ešte chceme diskutovať, je použitie prenosnej volebnej urny, ktorá by bola odlišná od tej, ktorá v súčasnosti slúži pre imobilné osoby. Nový typ urny by slúžil len pre osoby postihnuté ochorením COVID-19. Predmetom diskusie je tiež, či môžu rovnakým spôsobom voliť všetky osoby, ktoré sú postihnuté COVID-om. Zrejme to bude možné len tých, ktorí sú v domácej izolácii, nie v nemocniciach, kde je nákazy oveľa vyššie.

Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby sme sa už koncom minulého roka zaoberali otázkou vzhľadu a obsahu hlasovacích lístkov. Dohodli sme sa, že ich terajšia podoba zostane nezmenená. Jedinou zmenou, ktorá sa udiala je označovanie kandidátov, ktorí si od ľudí vyzbierajú podpisy pre svoju kandidatúru, a ktorých pôvodné označenie bolo nezávislí kandidáti, čo podľa môjho názoru bolo celkom nešťastne zmenené na kandidátov bez politickej príslušnosti. Preto som koncom minulého roka v parlamente podal pozmeňujúci návrh, ktorý kandidátom vrátil výstižnejšie pomenovanie nezávislí kandidáti. Takto by mali byť označení aj v najbližších komunálnych voľbách.