V Rade materskej školy na Haanovej 8 som ako člen už ôsmy rok a za ten čas sa podarilo spraviť viacero pekných vecí. Ako zástupca zriaďovateľa, teda mestskej časti Bratislava – Petržalka, sa starám o materiálno-technické zabezpečenie škôlky.
Ak si odmyslím situácie, keď sme riešili odstránenie havarijného stavu, podarilo sa nám škôlku skrášliť zvonka, pribudli detské prvky na ihrisku v exteriéri, postupne modernizujeme interiér. Minulý rok sa podarilo vymeniť všetky interiérové dvere ešte z čias socializmu, rok predtým sociálne zariadenia pre deti, či zariadenie kuchyne a tento rok sa chystáme na rekonštrukciu sociálnych zariadení zamestnancov.
Mal som možnosť spolupracovať s dvomi riaditeľkami škôlky na Haanovej, s obomi to bola aj je výborná spolupráca. Najnovšie som z poslaneckej priority Petržalského poslanca zabezpečil nové hracie prvky na vonkajšie ihrisko.
Sú aj veci, ktoré sa zatiaľ nepodarili, najmä s ohľadom na ich veľkú finančnú náročnosť. Je to jednak rekonštrukcia terasy, ktorá je už vo veľmi zlom stave, a tiež zvýšenie plota, aby nám väčšie deti neutekali z ihriska po okolí (našťastie ich strážia učiteľky).