Najvyšší správny súd už bude môcť viesť disciplinárne konania voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom po novom. Stane sa tak na základe disciplinárneho poriadku, ktorý sme včera schválili v parlamente. 
 
Disciplinárne konania by mali byť objektívnejšie a rýchlejšie, očista právnického stavu by mala napredovať. Aspoň také sú naše očakávania od nového disciplinárneho poriadku. Každá minca ma dve strany a tak aj novému disciplinárnemu poriadku vieme čo to vytknúť. V prvom rade chýbajúcu dvojinštančnosť konania, ktorá síce je zakotvená u najprísnejších disciplinárnych postihov, ale napr. u vysokých pokút v podobe finančných sankcií už nie. Preto sme sa s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou dohodli, že túto otázku po roku uplatňovania nového disciplinárneho poriadku vyhodnotíme podľa druhu a výšky uloženej sankcie. 
 
Podobne, v disciplinárnych senátoch chýba laický prvok. Ten je síce zavedený v prípade sudcov, ale výlučne v rukách Súdnej rady SR. S ministerkou spravodlivosti Mário Kolíkovou sme sa dohodli, že do roka sa vypracuje novela disciplinárneho poriadku, v ktorej bude laický prvok zohľadnený aj u prokurátorov, notárov a exekútorov.