Prezidentka Zuzana Čaputová to už jasnejšie ani nemohla okomentovať, keď návrhy referendových otázok, ktoré jej Fico predložil, zmietla zo stola. Odhliadnime od toho, že vzájomne podmienené referendové otázky sú v rozpore s volebným zákonom, ktorý upravuje aj referendum, to je ešte ten najmenší problém. Väčším problémom je, že Fico a jeho skupinka nepochopili, čo vlastne Ústavný súd SR o referende minulý rok judikoval. A svojím spôsobom vlastne ani nerešpektujú vôľu takmer 600 000 ľudí, ktorí o referendum záujem mali. Lebo keby im išlo o ľudí, urobili by to poriadne.
Ústavný súd SR totiž uviedol, že Fico má len dve možnosti. Buď novelizuje Ústavu SR a umožní, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie ktorejkoľvek vlády (čiže inými slovami v podmienkach Slovenska budeme mať referendum o predčasných voľbách každý rok, lebo vždy bude niekto nespokojný s výsledkami volieb), alebo najskôr bude referendum o tom, že týmto spôsobom sa má zmeniť Ústava SR a následne ďalšie referendum o skrátení volebného obdobia tejto vlády. Nehovoriac o tom, že skrátenie volebné obdobia, t.j. de facto odvolávanie vlády referendom je nesystémové, pretože je z povahy veci ľudovým hlasovaním (ako napr. pri odvolávaní prezidenta) a týmto spôsobom by aj malo byť zakotvené v Ústave SR, ak sa pre to niekedy v budúcnosti niekto rozhodne. A to aj s vyvodením zodpovednosti voči tým, ktorí neúspešné referendum z radov poslancov iniciujú, napr. v podobe straty poslaneckého mandátu.
Fico pochopil, že novela Ústavy SR je nepriechodná, najmä potom, čo ju odmietla aj Sme rodina. Dve referendá po sebe sa mu zjavne robiť nechce (aj z časového hľadiska), tak to skúsil „od lesa“ – pokúsil sa spojiť dve referendá do jedného, a to vzájomne podmienenými otázkami, čo zákon vylučuje.
Zuzana Čaputová však nie je Ivan Gašparovič a navyše má aj dobrých poradcov z radov ústavných právnikov. Našťastie pre Slovensko.