Za bývalej vlády, keď diplomacii šéfoval Lajčák, sa o Slovákoch v zahraničí v parlamente nemohlo ani diskutovať. Až OĽANO opäť presadilo, aby sa výročná správa o Slovákoch v zahraničí opäť prerokovávala v pléne parlamentu a mohli sme tak našim rodákom venovať každoročne aspoň pár hodín formou diskusie o nastavení štátnej politiky voči nim vrátane starostlivosti o krajanské komunity. Nakoniec, programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 kopíruje z veľkej časti volebný program OĽANO. V rozprave som vystúpil dvakrát, nižšie je záznam z môjho prvého prejavu.

Sústredil som sa najmä na tieto okruhy otázok:

  1. vzdelávanie detí v slovenskom zahraničí v slovenskom jazyku
  2. hospodárne nakladanie s dotáciami od štátu, osobitne na veľké infraštruktúrne projekty
  3. postupné navyšovanie sumy dotácii pre slovenské zahraničie v zmysle Programového vyhlásenie našej vlády
  4. zjednodušenie udeľovania štátneho občianstva a osvedčenia Slováka v zahraničí
  5. zjednodušenie volieb zo zahraničia a zavedenie volieb elektronicky / na ambasádach
  6. návratová politika aj z pohľadu Plánu obnovy a odolnosti Slovenska