Bratislava, 20. mája 2020: práve dokončujem pozmeňujúci návrh k novele zákona o cestovných kanceláriách. Mnohí ste mi písali, že aj ich sa nepriaznivo dotkla koronakríza. Odsun dovoleniek, náhradné zájazdy Vám nevyhovujú, alebo skôr spôsobujú problémy. Pozmeňujúci návrh už podávať nemusím. Dnes vláda rozhodla vyjsť v ústrety seniorom tým, že ich zaradila do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka. Dobrá správa pre Vás. Ak máte nad 65 rokov, alebo ste osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, môžete požiadať o vrátenie celej sumy za uhradený zájazd či dovolenku. Bojujem za Vás podporou pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa dostal do spoločnej správy výborov cez gestorský výbor pre hospodárstvo (riešil som to s jeho predsedom, ktorým je poslanec za OĽANO Peter Kremsky). Podarilo sa! Parlament nakoniec odsúhlasil výnimku aj pre seniorov nad 65 rokov (vrátia sa im peniaze zaplatené za zájazdy). Škoda, že sa ako samostatná kategória nakoniec neuviedli aj osoby ZŤP.