1. O opatreniach na zamedzenie korupcii a podvodom treba informovať médiá i verejnosť.
2. Udeľovanie dotácií si vyžaduje nielen transparentné a prísne pravidlá, ale aj nestranných odborníkov v dotačnej komisii (udeľovanie dotácií krajanom na úrade vlády).