Diskusia v Holíči bola dynamická, milo prekvapila aj hojná účasť prítomných, s ktorými sme v rozhovoroch pokračovali aj po jej skončení. Ak aj vás zaujíma, aký má postoj hnutie SLOVENSKO k Európskej únie a čo chce dosiahnuť na európskej úrovni ako člen Európskej ľudovej strany prostredníctvom svojich europoslancov, ste na ďalších diskusiách vítaní. Dnes to bude Námestovo a Dolný Kubín. Tešíme sa na vás!