Pellegrini psychicky nezvládol uplatňovanie práva parlamentnej opozície na obštrukcie a v príkrom rozpore so zákonom o rokovacom poriadku parlamentu ukončil rozpravu o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2024.

Pellegrini sa pritom odvolával na 2 body odôvodnenia nálezu Ústavného súdu SR PL ÚS 6/2017, ktoré však vytrhol z kontextu. Totiž posúdenie, ktorá obštrukcia poslancov je ešte primeraná a ktorá už nie, nie je právomocou predsedu parlamentu, ale vecou rokovacieho poriadku.

A rokovací poriadok umožňuje to, čo robili počas posledných dní poslanci hnutia Slovensko – predložili a čítali nimi podané pozmeňujúce návrhy.

Navyše, aj keď sa ukončí rozprava, je spravodajca povinný prečítať pozmeňujúce návrhy všetkých poslancov, aj tých opozičných, a dať o nich hlasovať. Túto povinnosť Pellegrini brutálne porušil – pozmeňujúce návrhy sa vôbec nečítali, čítali len meno poslanca a názov návrhu zákona, ktorého sa týkal a namiesto hlasovania bod po bode sa hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu ako o celku.

Takéto svojvoľné zabráneniu opozícii v uplatňovaní jej práv na slobodný prejav a diskusiu k návrhom zákonov v parlamente je dôvodom na to, aby prezidentka schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 vrátila späť do parlamentu a aby bol podaný návrh na ústavný súd.

Hlasovania o návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 sa na protest nezúčastnil nikto z opozície a tak si podobne ako Hitlerovi fašisti v roku 1933 tento zákon odhlasovali poslanci Fica + Danka + Pellegriniho sami (na obrázku vidieť prázdnu sálu parlamentu na strane opozície).