V máji parlament schválil novelu školského zákona spolu s pozmeňujúcim návrhom, podľa ktorého majú mestské časti Bratislavy dostať na škôlky vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti oveľa väčší objem z balíka peňazí, ktorý mesto dostáva od štátu práve na vzdelávanie detí v materských školách. Percentuálny výpočet tejto sumy bližšie opisuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa musí do konca roka zmeniť. Poslanci Petržalky vyslovili nesúhlas s návrhom primátora. Prečo iné mestské časti s novým vzorcom prerozdelenia peňazí, v ktorom by mestským častiam pripadal podiel 33,8 percenta zo 40-percentného výnosu príslušnej dane súhlasili? Prečo sú niektorí poslanci názoru, že dodatok štatútu je v rozpore so zákonom? Viac sme sa o tejto téme v TV Bratislava porozprávali s predkladateľom spomínaného pozmeňujúceho návrhu a poslancom Petržalky Milanom Vetrákom.