Milan Vetrák je úspešným bratislavským komunálnym poslancom. Od roku 2020 patrí každoročne k najaktívnejším poslancom parlamentu, ktorý presadil stovky zákonov pre ľudí. Nezabudol ani na Bratislavu. Jeho zákony pomohli oddlžiť Devín, priniesli viac peňazí materským školám mestských častí, znamenali stop hazardu, zrušenie teplárenského nevoľníctva, obmedzenie živelnej zástavby mesta, ale aj záchranu cestovného ruchu. Milan Vetrák sa tiež zasadil za financovanie rekonštrukcie a výstavby škôl, plavární, detských ihrísk, športovísk, či Kaplnky sv. Kríža, pamätníka a múzea slovenského vysťahovalectva.