Rekonštrukcia kaplnky sv. Kríža a jej bezprostredného okolia prebieha pod mojou záštitou. Osobne dohliadam na to, aby sa dodržiavalo uznesenie mestského zastupiteľstva, záväzné stanovisko hlavného mesta a rôzne ďalšie požiadavky, ktoré dotknuté orgány vyjadrili vo vzťahu k tejto významnej pamätihodnosti Petržalky a verejnému priestoru v jej okolí.
To, ako bude vyzerať kaplnka po rekonštrukcii, rovnako aj samotné Sanktuárium, je otázkou projektovej dokumentácie a viacerých posudkov (sanačný, dendrologický a pod.), ktoré si dala vypracovať farnosť Povýšenia sv. Kríža. Práve tejto farnosti patrí kaplnka a má s mestom uzavretú nájomnú zmluvu na pozemok okolo nej s cieľom pretvoriť ho na Sanktuárium.
Začiatkom apríla minulého roka som sa na pôde farnosti saleziánov na Mamateyovej ulici zúčastnil verejnej diskusie projektu. Nasledovalo množstvo rokovaní a diskusií nielen so zainteresovanými občanmi ale aj z centra seniorov, ktorí sa doteraz o kaplnku starali. Riešili sme zeleň, typ povrchu v okolí kaplnky, chýbajúce stojany na bicykle, spôsob otočenia lavičiek v priestore a pod. Som veľmi rád, že architekt projektu po vzájomných bilaterálnych stretnutiach svoj projekt zmenil tak, aby bol mohol byť prijateľný pre drvivú väčšinu Petržalčanov. Aktuálne prebieha prvá fáza realizácie projektu, ktorá trvá od 17. 7. do 15. 9. 2023, v rámci nej dôjde v zásade ku komplexnej rekonštrukcii a obnove kaplnky.
Postup realizácie jednotlivých rekonštrukčných prác
Práce na obnove kaplnky pokračujú v plnom nasadení. Odstránili sa betónové podklady – platne a stará dlažba, boli zrealizované injektáže obvodového muriva. Interiér je vyspravený sanačnými omietkami, odstránená bola stará omietka a farba, vyspravené steny interiéru a položený podkladový betón, následne napenetrované. Aktuálne je vnútrajšok kaplnky pripravený na maľbu. V prístavbe boli zrealizované nové základy, podkladový betón a vytiahnuté murivo. Prístavba je kompletne domurovaná, tiež je urobená konštrukcia strechy, pripravená na osadenie strešného výlezu. V exteriéroch sú v súlade s návrhom zrealizované sanačné a izolačné omietky pričom v týchto dňoch sa stavia lešenie pre čistenie, brúsenie, konzervovanie a maľovanie drevených a plechových prvkov strechy. Farebnosť zostane zachovaná.
Podarilo sa vyčistil kríž, zvon. Kaplnka je pripravená na maľovnie, štukové omietky sa jej nevedia dočkať . Základná príprava pod fasádny náter je ukončená. Začíname s nátermi. Piliere a všetky vystúpené prvky budú v tmavšom odtieni – sýtejšej farebnosti a steny kaplnky béžové.
Sfinalizovali sme fasádu, zrealizovali silikátový vrchný náter – farbou, ktorá je vysoko-paropriepustná, ale vodu nenasiakava, je vodoodpudivá.
Robili sme oplechovanie prístavby, osadili strešný výlez, spojazdnili zvon prevŕtaním strešnej konštrukcie. Urobili sme tiež zábrany proti holubom a iným vtákom.
Možno Vás prekvapí, že zvon je staršieho dáta ako kaplnka, je z roku 1862.  Čistili a natierali sme vonkajšie oplotenie. Klampiar spolu s architektom dohodli detaily uchytenia a typ odkvapových rúr. Po odstránení lešenia je priestor pre zemné práce, vykopú sa vsakovacie šachty, naplnené kamením. Interiér sa bude maľovať koncom týždňa. Odsúhlasili sme spôsob uloženia interiérovej dlažby. Nasledujú terénne úpravy exteriéru.
pozn. fotografie a vizualizácie sú ilustračné