Samosprávne kraje Slovenska rokovali so zástupcami jedenástich politických strán

Zástupcovia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) počas pondelka a utorka (21.8. a 22.8. 2023) iniciovali sériu stretnutí so zástupcami jedenástich politických subjektov, ktoré by sa po septembrových voľbách mohli dostať do parlamentu. Predmetom rokovaní bol návrh memoranda o spolupráci „Samospráva ako partner“, ktoré župy pripravili.

Ambíciou zástupcov SK8 je, aby boli politické rozhodnutia v súlade s potrebami a očakávaniami obyvateľov regiónov, a aby tak prispeli k úspešnému rozvoju krajov. Aj preto sme sa rozhodli rokovať s jedenástimi politickými stranami širokého spektra. Podľa ich vyjadrení počas rokovaní, záujem spolupracovať a memorandum podporiť prejavili všetky. Finálnu verziu memoranda „Samospráva ako partner“ oficiálne podpíšeme prvý septembrový týždeň,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Návrh dokumentu zahŕňa 24 bodov v 9 oblastiach regionálneho zámeru, ktoré chcú županka a župani v najbližších rokoch riešiť. Zadefinované body návrhu memoranda sa týkajú oblasti rozvoja samospráv, financií, dopravy, kultúry a cestovného ruchu, sociálnych služieb, zdravotníctva, eurofondov, informatizácie a školstva.

„V oblasti zdravotníctva navrhujeme rozšírenie kompetencií tak, aby sme mali dosah na zazmluvňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami. Zároveň, presadzujeme aj zabezpečenie úhrady preneseného výkonu štátnej správy v oblasti zdravotníctva, keďže prenesený výkon aj v tejto oblasti by mal byť financovaný zo štátneho rozpočtu,“ povedala županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Podľa Juraja Drobu, župana Bratislavského samosprávneho kraja, „župy vedia najlepšie, ktoré oblasti v regiónoch je potrebné skvalitňovať. Súčasný model alokácií do integrovaných územných investícií je nedostačujúci. Aj preto je návrh zvýšiť alokácie pre samosprávne kraje z Programu Slovensko 2021- 2027 jedným z bodov memoranda.“

Okrem toho, zástupcovia žúp navrhujú napríklad zaradiť združenie SK8 medzi stálych členov Hospodárskej a sociálnej rady SR, prípravu reformy verejnej správy v úzkej spolupráci so zástupcami samospráv a odbornou verejnosťou, ako aj zaviesť rozšírený daňový mix či vytvoriť cestný fond na starostlivosť o cesty II. a III. triedy.

Pozvanie na rokovanie prijali všetky oslovené strany, a to HLAS-SD, Aliancia, SME RODINA, SNS, SaS, Progresívne Slovensko, OĽANO, Demokrati, Republika, KDH, SMER-SSD.