Pri príležitosti Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý si každoročne pripomíname 5. júla, boli na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky za prítomnosti jeho predsedu Milana Vetráka ocenené viaceré významné osobnosti slovenského zahraničia.

Organizátormi podujatia boli mimovládne organizácie Nadácia Národný Pamätník Slovenského vysťahovalectva, Family Š. B. Roman a Kanadská základina pre umenie a divadlo. Tieto organizácie každoročne udeľujú významným osobnostiam slovenského zahraničia pamätnú medailu predsedu Svetového kongresu Slovákov Štefana Boleslava Romana.

Pamätná medaila sa udeľuje za dlhodobý alebo životný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva a života slovenskej diaspóry  vo svete. Tento rok bola udelená manželom MUDr. Márii Miňovej a Ing. Jaroslavovi Miňovi z Českej republiky, Nadji Gyllenhammer zo Švédska a JUDr. Michalovi Spevákovi zo Srbska.

Manželia Miňovci sú známi ako vynikajúci nositelia a propagátori slovenskej kultúry v zahraničí. Okrem výchovy siedmich detí zároveň vedú tri folklórne súbory (Limbora, Limborka a Malá Limborka) a každoročne organizujú medzinárodný festoval „Praha srdce národov“.

Nadja Gyllenhammer, pôvodom z Brezna, stála pri zrode Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa so sídlom v Štokholme, ktorá je širiteľom slovenskej kultúry vo Švédsku. Členom tohto spolku bol aj známy švédsky básnik a spisovateľ Tomas Tranströmer, ktorý v roku 2011 získal Nobelovu cenu za literatúru. Nadja bola v roku 2012 v týždenníku Slovenka vyhlásená za najúspešnejšiu Slovenku žijúcu v zahraničí.

Michal Spevák z Báčskeho Petrovca je známou osobnosťou vojvodinských Slovákov. Bol predsedom obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii (1990) a zakladateľom občianskeho združenia Slováci a spolužitie, ktoré má za sebou stovky projektov vrátane tvorby dokumentárnych filmov a publikácii o slovenskej komunite v Srbsku.