S kolegom poslancom NR SR Jurajom Šeligom posielame stanovisko ku konaniu na ústavnom súde a zároveň spoločne podávame návrh zákona na zmenu §363.