Na dnešnom petržalskom zastupiteľstve sme schválili spolufinancovanie dvoch veľkých športových objektov. Zasadali sme mimoriadne, pretože termín na predloženie projektov financovaných z Fondu na podporu športu je „predo dvermi“.

Jedným z projektov, o ktorý sa už dlhšie zaujímam, je aj plaváreň na Základnej škole Pankúchova, kde som ako komunálny poslanec členom Rady školy. Plaváreň ma podmyté podložie a rekonštrukcia je veľmi nákladná, bez pomoci od štátu to samospráva opraviť nedokáže. Pritom plaváreň je obľúbeným miestom nielen pre žiakov základnej školy, ale aj rôzne plavecké družstvá a kluby na profesionálnej úrovni. Spolufinancovanie sme schválili vo výške 1 milión eur, čo je takmer polovica odhadovaných nákladov na rekonštrukciu plavárne.

Podobne sme schválili aj spolufinancovanie na obnovu športovej haly na Prokofievovej ulici vo výške 245 000 eur, čo je asi 40% z celkových nákladov na jej rekonštrukciu. Ak by sa rekonštrukcia podarila, najbližších 20 rokov by bolo o športovú halu „postarané“.

Nakoniec, dnes sme na zastupiteľstve schválili aj spolufinancovanie projektu na zníženie dopadov koronavírusovej infekcie. Projekt slúži najmä vďaka peniazom od štátu na to, si Bratislava a jej mestské časti zakúpili potrebné veci pre prípad zhoršenia zdravotnej situácii kvôli pandémii (napr. germicídne žiariče, sanitárne a veľkokapacitné kontajnery, čistiace a dezinfekčné prostriedky).