Problém s náhradou za obmedzenie vlastníckeho práva je pozostatkom socializmu, ktorý nepoznal súkromné vlastníctvo. Keď sa po nežnej revolúcii vrátili pozemky ich pôvodným vlastníkom, dospeli sme do stavu, že pozemky sú síce na poriadku, ale sú na nich postavené rôzne budovy a iná infraštruktúra, ktorú vlastní štát alebo samospráva alebo aj bežní ľudia, ktorí vlastnia byty v bytovom dome postavenom na cudzom pozemku.
Infraštruktúrou sa myslia nielen bytové domy, ale aj diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, železničné trate, stĺpy elektrického vedenia, plynové potrubie, vodovody, kanalizácia, tepelná infraštruktúra, vodné diela, optické káble a pod.
Zákony po nežnej revolúcii zriadili zo zákona na pozemkoch vlastníkov vecné bremeno a nepriznávali nič viac. Počítalo sa s tým, že právne povedomie je nízke, pozemky sú rozdrobené, neprededené, vlastníci neraz v zahraničí a tak veľa ľudí za zriadenie vecného bremena žiadnu náhradu ani nedostalo, lebo tá sa premlčala po troch rokoch a zákon sa už nestaral, akým spôsobom sa môže vlastník svojho práva domáhať ani či môže zvoliť mimosúdne riešenie sporu o náhradu predtým, než sa obráti na súd, ak si vôbec uvedomí, že sa na súd môže obrátiť (ak zaplatí drahého advokáta).
Až v roku 2015 Ústavný súd SR rozhodol na podnet hnutia OĽANO a strany SaS, že vlastníkom takto zaťažených pozemkov patrí nielen jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena, ale tiež opakovaná náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva. Doteraz to však nechcú veľmi rešpektovať ani všeobecné súdy, ktoré o náhradách rozhodujú a keď sme na to Fica a Pellegriniho vyzvali v minulosti, odmietli sa tým zaoberať.
Problém je najmä v peniazoch, lebo len náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva v oblasti dopravy (diaľnice a cesty pre motorové vozidlá) predstavujú sumu viac ako 15 miliárd eur. Celková suma za iné rezorty nie je ani spočítaná. Tam, kde už infraštruktúru vlastnia súkromné firmy, by priznanie opakovanej náhrady vlastníkom pozemkov znamenalo navýšenie cien pre domácnosti a firmy za elektrinu, plyn, vodu a kanalizáciu.
Ak ide o pozemok pod bytovým domom, vlastníci bytov by museli platiť vlastníkovi pozemku pod domom mesačnú rentu alebo by so od neho museli pozemok odkúpiť, ak by s tým súhlasil. Situácia nie je jednoduchá a vyžaduje si spoločenský konsenzus, ktorý treba dobre verejnosti vysvetliť.
Žiadna predchádzajúca vláda sa s týmto problémom nechcela „popasovať“ a je zložité ho riešiť, pokiaľ je štát v ekonomickej recesii (kríze), pretože peňazí je málo, aj na úrovni samosprávy.
Nám sa v tomto období najmä vďaka dôslednej práci ústavnoprávneho výboru podarilo pozmeňujúcimi návrhmi presadiť zmeny v zákonoch.
Zákon o významných investíciách je jediný, do ktorého sa nám podarilo toto volebné obdobie presadiť aj opakovanú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva.
Vo viacerých iných zákonoch sme presadili postup, akým sa vlastník vôbec dozvie, že niekto mu jeho pozemok niečím zaťažil, dostatočné lehoty na uplatnenie nároku na náhradu a možnosť mimosúdnej dohody o takejto náhrade.
Vždy je zabezpečená aspoň jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena a verím, že počas ďalších volebných období budú nasledujúce vlády pokračovať v tomto trende a vlastníci sa nakoniec dočkajú spravodlivej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva v každej z oblastí, ktorých sa to týka.