Na rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR sme dňa 8. marca 2023 privítali zástupcu akademickej obce z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mariána Gibu, aby sme diskutovali o zvládnutí pandémie vládou z pohľadu ústavného práva.

Približne pred rokom sa pod záštitou ústavnoprávneho výboru konalo na pôde parlamentu medzinárodné vedecké podujatie, ktorého sa zúčastnili ústavní sudcovia a ústavní právnici zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Francúzska, ale aj zámoria a ďalších krajín s cieľom preskúmať nastavenie ústavného systému Slovenska počas krízových situácii, osobitne počas pandémie COVID-19.

Výsledkom ich skúmania je odborná publikácia s názvom „Ústavný systém Slovenska počas krízových situácií – možnosti, limity a riešenia„, ktorej zostavovateľom je práve doc. Marián Giba.

Publikácia nie je žiadnou oslavnou ódou na náš ústavný systém a veľmi jasne a pravdivo popisuje pozitíva a nedostatky, ktoré treba odstrániť v blízkej budúcnosti vrátane vhodnejších riešení, ktoré mohli byť realizované na vládnej úrovni, resp. na úrovni parlamentu počas pandémie. Odborná publikácia nemá za cieľ robiť advokáta, prokurátora alebo sudcu, pretože v práve nie je nikdy jediná dobrá cesta, ako veci riešiť. Sú vždy len viaceré legitímne riešenia a niektoré sú vhodnejšie alebo viac uprednostňované ako iné.

Odborníci na ústavné právo však zároveň ani v jednom posudzovanom prípade nedošli k záveru, že spôsob, akým bola manažovaná pandémia na Slovensku by bol protiústavný. A to je dobrá správa.